Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thanh Hóa thấp do đâu?

Kỳ thi lớp 10 THPT vừa qua tại Thanh Hóa, có trường chỉ cần 2,9 điểm, học sinh đã có suất vào trường. Điểm chuẩn thấp do chỉ tiêu nhiều hơn nguồn tuyển hay học lực học sinh kém, trò không nỗ lực ôn tập, chủ quan trong quá trình làm bài thi.

TOP
ok