Xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVH) giải trình thế nào về việc cổ phiếu bị hạn chế giao dịch?

Công ty CP Xây lắp dầu khí Thanh Hóa (UPCoM: PVH) vừa có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX về việc giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu bị hạn chế giao dịch do Tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với Báo cáo tài chính xét soát năm 2022.

TOP
ok