Hôm nay đấu giá lại 11 biển số 'siêu đẹp'

11 biển số đẹp sẽ được đưa ra đấu giá lại trong hôm nay, quyền tham gia đấu giá của toàn bộ khách hàng đã nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước được bảo lưu.

TOP
ok