Đẩy lùi đại dịch HIV tại huyện vùng biên Mường Lát

Huyện vùng biên Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) đã từng được xem là điểm nóng về ma túy và sự lây lan của HIV, nhưng nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể và nhân dân, đến nay Mường Lát dần đẩy lùi được đại dịch HIV ra khỏi cộng đồng.

TOP
ok