Bị cáo Trầm Bê bật khóc vì không phục tội danh bị truy tố

“Làm trái thì phải được tư lợi, rút được gì từ ông Danh. Cố ý làm trái, lấy gì để làm trái? Phải có tư lợi mới là làm trái. Truy tố tội cố ý làm trái, bị cáo không phục”, Trầm Bê bật khóc trình bày trước tòa.

TOP
ok