Xứ Thanh dần chạm tay đến ước mơ “cường thịnh”

2019 là năm có nhiều biến động, thế nhưng Thanh Hóa lại đạt được nhiều bước tiến vượt bậc về kinh tế, xã hội mà chỉ 10 năm trước thôi có “nằm mơ” cũng chưa dám nghĩ tới. Điều đó giúp người dân xứ Thanh đang dần chạm tay vào ước mơ của một cuộc sống “cường thịnh”.

TOP ok