Giáo dục

Quy định về tuyển sinh đào tạo cấp bằng thứ hai trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Dự thảo Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non có quy định về tuyển sinh đào tạo cấp bằng thứ hai trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Ảnh minh họa/internet

Cụ thể: Đối tượng tuyển sinh bao gồm: Người dự tuyển đào tạo cấp bằng đại học thứ hai là người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên.

Riêng các ngành khối sức khoẻ có cấp chứng chỉ hành nghề chỉ tuyển sinh đào tạo cấp văn bằng thứ hai đối với người có văn bằng thứ nhất thuộc khối ngành sức khoẻ hoặc khối ngành tự nhiên;

Người dự tuyển đào tạo cấp bằng cao đẳng thứ hai ngành Giáo dục Mầm non là người đã có bằng tốt nghiệp các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng trở lên.

Phương thức tuyển sinh thực hiện theo khoản 2, Điều 34, Luật GDĐH (đã được sửa đổi bổ sung) và theo quy định sau:

Các trưởng tổ chức thi tuyển phải quy định rõ môn thi; ban hành quy chế thi của trường, sau khi có ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Khoa học và Đào tạo; công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Nội dung quy chế thi của trường bao gồm: quy trình tổ chức và các quy định về chuẩn bị cho kỳ thi; tổ chức đăng ký dự thi; công tác đề thi; coi thi; chấm thi; phúc khảo; chấm thẩm định; chế độ báo cáo và lưu trữ; thanh tra; xử lý các sự cố bất thường và xử lý vi phạm.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo giáo viên và các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học phải đạt một trong 3 tiêu chí sau: học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi hoặc điểm trung bình chung toàn khóa văn bằng 1 đạt loại giỏi.

Riêng các ngành: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao; Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa phải đạt một trong 3 tiêu chí sau: học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc tốt nghiệp THPT loại khá hoặc điểm trung bình chung toàn khóa văn bằng 1 đạt loại khá trở lên.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành không được quy định tại khoản 3 Điều này và các nội dung khác trong công tác tuyển sinh đào tạo cấp bằng thứ hai trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do các trường quy định và chịu trách nhiệm giải trình.

Tác giả: Minh Phong

Nguồn tin: Báo Giáo dục và Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok