Pháp luật

Phê bình Giám đốc Sở Y tế, Sở Tài chính

2 vị này bị phê bình vì chậm trễ trong việc chỉ đạo, thẩm định, bổ sung hồ sơ kinh phí để chi trả chế độ, chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 7/12, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, vừa có công văn phê bình Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Tài chính liên quan đến kinh phí để chi trả chế độ, chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Y tế.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh phê bình ông Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Sở Y tế chậm trễ trong việc chỉ đạo và thực hiện thẩm định, bổ sung hồ sơ để Sở Tài chính thẩm định và tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để chi trả chế độ chính sách đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Y tế trong năm 2021.

Ông Đặng Văn Minh vừa phê bình Giám đốc Sở Y tế, Sở Tài chính

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Luyện, Giám đốc Sở Tài chính bị phê bình vì chậm trễ trong việc kiểm tra, rà soát hồ sơ, chế độ của đối tượng thuộc ngành y tế thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021 để UBND tỉnh xem xét, kịp thời hỗ trợ kinh phí theo quy định.

Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm thẩm định và bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định để Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND tỉnh quyết định bố trí kinh phí cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế để chi trả chế độ, chính sách đặc thù trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Việc này phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định.

“Trường hợp chậm trễ, Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm trong việc chi trả chế độ, chính sách đặc thù cho các đối tượng thuộc ngành y tế thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021”, ông Minh nhấn mạnh.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok