Kinh tế

Nợ công của Việt Nam trong 5 năm qua

Nợ công đang giảm dần, về mức 54,1% GDP năm 2019 nhưng chi phí trả nợ so với ngân sách lại đang tiến gần ngưỡng 25% Quốc hội cho phép.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok