Kinh tế

Nghệ An: 4 tỷ đồng hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Thực hiện chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020, đến tháng 8 năm nay, UBND tỉnh Nghệ An đã trích kinh phí hỗ trợ 75 đề án với tổng kinh phí 4 tỷ đồng.


Các đề án này, nhằm tiếp tục cải thiện, khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề trên địa bàn. Trong đó, tập trung ưu tiên kinh phí cho các cơ sở công nghiệp đầu tư, lắp đặt dây chuyền, thiết bị tiên tiến; sản xuất sạch hơn; giữ gìn nghề tiểu thủ công truyền thống.

Các địa phương tích cực triển khai công tác khuyến công, tính đến thời điểm này là: Diễn Châu, Yên Thành, Thanh Chương, Quỳ Châu, Quế Phong và Kỳ Sơn.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Nghệ An đang phối hợp với phòng chức năng của Sở Công Thương tiếp tục kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và nghiệm thu các đề án được phê duyệt.

Tác giả bài viết: Hồ Dương Cầm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok