Trong nước

"Nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng"

Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự địa phương tập trung thi hành các vụ việc thu, nộp ngân sách nhà nước, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thi hành án các vụ việc có liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Trên 88,5 tỷ đồng của Dương Chí Dũng-cựu Chủ tịch Vinalines có nguy cơ không thu hồi được vì xác minh thấy "không còn tài sản".

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Theo đó, Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự địa phương tổ chức thi hành đạt và vượt chỉ tiêu được giao; cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động và bảo đảm các cơ quan ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật.

“Chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự tập trung thi hành các vụ việc thu, nộp ngân sách nhà nước, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng. Tập trung chỉ đạo thi hành án các vụ việc có liên quan đến tín dụng, ngân hàng”- quyết định của Bộ trưởng Tư pháp nêu rõ.

Tổng cục Thi hành án dân sự cũng được giao tổ chức giao ban trực tuyến chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong quá trình thẩm định giá, đấu giá tài sản kê biên và giao tài sản trúng đấu giá. Thành lập Tổ công tác kiểm tra, đánh giá các vụ việc bán đấu giá nhiều lần nhưng không bán được và chỉ đạo giải quyết các vụ án trọng điểm, phức tạp liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất biện pháp rút ngắn thời gian thi hành án trong từng khâu, từng bước của quá trình thi hành án. Đề xuất lộ trình rút ngắn thời gian thi hành án theo tiêu chí đánh giá cải thiện môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới. Tổng cục Thi hành án dân sự cũng được giao tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về thi hành án dân sự.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Bộ trưởng Tư pháp yêu cầu rà soát, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả công tác nội chính (nếu có), báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng trong thi hành án dân sự. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức; thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3, 4 đối với một số thủ tục hành chính.

Căn cứ vào kế hoạch trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị, trình lãnh đạo Tổng cục này phê duyệt.

Tác giả: Thế Kha

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok