Trong tỉnh

Một dự án ở Thanh Hóa được điều chỉnh vốn lên hơn 2.300 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, dự án có tổng mức vốn lên đến hơn 2.300 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi vừa ký ban hành Quyết định số 3621/QĐ- UBND ngày 06/10/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Một số dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia đã được đơn vị nhà thầu gấp rút xây dựng hoàn thành kịp tiến độ. (Ảnh Doãn Tài)Tại quyết định này, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa từ tổng mức đầu tư (làm tròn): 1.776.511.470.000 đồng (điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) lên tổng mức đầu tư: 2.314.276.988.000 đồng (tương đương 102,86 triệu USD; tỷ giá 1USD = 22.500 VNĐ).

Trong đó: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 868.578.000.000 đồng; Chi phí xây dựng: 1.145.883.029.840 đồng; Chi phí thiết bị: 14.089.172.036 đồng; Chi phí quản lý dự án: 12.527.636.094 đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 85.326.185.449 đồng; Chi phí khác: 21.515.927.831 đồng; Chi phí dự phòng: 166.357.037.250 đồng. Sau khi điều chỉnh, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tăng từ 225.594.969.750 đồng lên 868.578.000.000 đồng,…

Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư quy định tại khoản 13 Điều 1 Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thành nguồn vốn đầu tư vốn vay IDA chuyển đổi của Ngân hàng Thế giới; vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh Thanh Hóa và ngân sách thị xã Nghi Sơn.

Cụ thể: Nguồn vốn vay IDA chuyển đổi của WB: 1.198.961.478.000 đồng, tương đương 53,29 triệu USD. Trong đó: UBND tỉnh Thanh Hoá vay lại 479.584.591.000 đồng, tương đương 21,32 triệu USD; ngân sách Trung ương cấp phát 719.376.887.000 đồng, tương đương 31,97 triệu USD. Vốn đối ứng: 1.115.315.510.000 đồng, tương đương 49,57 triệu USD (trong đó: Ngân sách tỉnh Thanh Hoá bố trí: 577.549.992.000 đồng; Ngân sách thị xã Nghi Sơn bố trí: 537.765.518.000 đồng).

Trước đó, tại khoản 13 Điều 1 Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Chủ tịch UBND Thanh Hóa thì vốn đối ứng từ nguồn ngân sách nhà nước là 577.549.992.000 đồng.

Cũng tại quyết định này, UBND tỉnh Thanh Hóa Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Có phương án đối với nguồn vốn GPMB tăng cao so với số vốn trong tổng mức đầu ta đã được duyệt; bố trí đủ nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra. Đồng thời các Cơ quan, tổ chức cũng đã được kiến nghị về dự án này.

Được biết, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án Đô thị Tĩnh Gia, Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 19/9/2018 và điều chỉnh chủ trương tại quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 28/4/2020.

Dự án do UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý, mục tiêu đầu tư xây dựng của dự án là tăng cường khả năng tiếp cận đến dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị được cải thiện; tăng cường năng lực lập quy hoạch và quản lý đô thị tại các nơi thực hiện dự án.

Ban đầu, tại Quyết định số 1052/UBND-QĐ ngày 25/03/2019, dự án có tổng mức đầu tư (làm tròn) 1.776.511.470.000 đồng (tương đương 78,956 triệu USD; tỷ giá 1USD = 22.500 đồng). Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 225.594.969.750 đồng; chi phí xây dựng 1.041.292.008.000 đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 90.451.185.449 đồng… Sau quyết định này, chi phí xây dựng của dự án đã tăng thêm hơn 100 tỷ đồng…

Trước đó, thời điểm tháng 7/2021, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã thực hiện kiểm toán Dự án này và chỉ ra một số bất cập lớn, trong đó đáng chú ý là về tiến độ Dự án. Trên cơ sở đó, nhiều cơ quan, tổ chức được kiến nghị liên quan đến dự án này.

Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị: Đơn vị liên quan cần làm việc với các nhà tài trợ khi đàm phán, ký kết các hiệp định tài chính nên quy định cụ thể về quy mô, tính chất kỹ thuật đối với những gói thầu phải yêu cầu đấu thầu quốc tế và thực hiện thủ tục tiền kiểm đối với các dự án thực hiện bằng nguồn vốn vay để giảm thủ tục và tạo thuận lợi để đẩy nhanh thực hiện dự án.

Về phía Tổng Cục thuế, chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Chi cục thuế Sầm Sơn kiểm tra, yêu cầu các đơn vị tham gia thực hiện Dự án xuất hóa đơn đầy đủ, kịp thời đối với khối lượng đã nghiệm thu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, số thuế GTGT chưa xuất hóa đơn tương ứng với khối lượng nghiệm thu thanh toán là gần 3 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa, UBND thị xã Nghi Sơn và các đơn vị có liên quan tập trung bố trí đủ nguồn lực và nhân lực đẩy nhanh tiến độ PMB, bàn giao kịp thời cho các nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ chung của dự án. Xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan chậm bàn giao mặt bằng và xử lý trách nhiệm theo quy định.

Chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với tồn tại trong phê duyệt tổng mức đầu tư, trong phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu TVGS.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các tồn tại trong quá trình quản lý đầu tư dự án và thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của KTNN.

Tác giả: Lê Doãn Tài

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok