Kinh tế

Một doanh nghiệp kinh doanh vàng mã thu 2 tỷ đồng/ngày

Công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán: CAP) vừa công bố báo cáo tài chính quý I niên độ 2023 - 2024 (từ ngày 1/10/2023 - 31/12/2023).

Đây là một trong số ít doanh nghiệp kinh doanh vàng mã niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Ngoài CAP, còn một số doanh nghiệp khác như Hapaco (mã HAP), Fishipco (mã FSO) cũng có mảng kinh doanh vàng mã.

Theo đó, CAP ghi nhận doanh thu thuần đạt 186 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ. Như vậy, trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp thu về khoảng 2 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp kinh doanh vàng mã thu 2 tỷ đồng/ngày. (Ảnh minh họa).

Cũng theo báo cáo, giá vốn của doanh nghiệp này tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp thu hẹp từ 24% xuống 16%, tương ứng lợi nhuận gộp đạt 30 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, CAP lãi sau thuế 14 tỷ đồng, giảm khoảng 31% so với cùng kỳ niên độ trước.

Trong niên độ 2023 - 2024, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 560 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ và lãi sau thuế kỳ vọng đạt ít nhất 70 tỷ đồng, giảm 39%. Như vậy sau quý I, doanh nghiệp đã hoàn thành 33% kế hoạch doanh thu và 20% mục tiêu lợi nhuận.

Công ty Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái có sản phẩm chính gồm giấy đế, giấy vàng mã, tinh bột sắn, bã sắn khô, tinh dầu quế. Được thành lập từ năm 1972, công ty trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường. Đến năm 2004, doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Riêng vàng mã, trong 3 tháng cuối năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu 11,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6%.

Thời gian qua, doanh nghiệp có truyền thống chi trả cổ tức với tỷ lệ cao. Niên độ 2021 - 2022, cổ đông nhận cổ tức tỷ lệ 70%, trong đó 42% bằng tiền, 28% bằng cổ phiếu. Tức, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 42.000 đồng và 2,8 cổ phiếu mới.

Niên độ 2020-2021, tỷ lệ cổ tức là 100%, trong đó 50% bằng tiền, 50% bằng cổ phiếu. Điều này tương đương cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 50.000 đồng và có thêm 5 cổ phiếu mới.

Tác giả: NGỌC VY

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok