Kinh tế

Lương cơ sở tăng, 4 khoản tiền thai sản nào cùng tăng thêm từ ngày 1/7?

Khi lương cơ sở tăng 30%, từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng/tháng, 4 khoản trợ cấp chế độ thai sản dành cho lao động nữ sinh con đều tăng theo.

Chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm 4 khoản: Tiền nghỉ những ngày đi khám thai, tiền trợ cấp một lần khi sinh con, tiền thai sản trong thời gian sinh con và tiền dưỡng sức sau sinh.

Mức hưởng chế độ thai sản cao hay thấp tùy vào tiền lương của lao động nữ tham gia đóng BHXH. Mức hưởng một tháng được tính bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Căn cứ vào mức hưởng chế độ thai sản theo tháng của người lao động, cơ quan BHXH sẽ tính mức hưởng theo ngày. Chế độ thai sản kéo dài bao nhiêu ngày thì tiền hưởng chế độ sẽ nhân theo số ngày được hưởng.

Tiền nghỉ những ngày đi khám thai
Nội dung này được quy định tại Điều 32 Luật BHXH năm 2014.

Theo đó, trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày.

Đối với nhóm lao động nữ hưởng lương từ ngân sách, khi lương cơ sở tăng lên mức 2.340.000 đồng từ ngày 1/7 sẽ đẩy mức lương cơ bản làm căn cứ đóng BHXH tăng.

Khi đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tăng nên tiền nghỉ những ngày đi khám thai tăng theo.

Hình minh họa.

Tiền trợ cấp một lần khi sinh con

Nội dung này được quy định tại Điều 38 Luật BHXH năm 2014.

Theo đó, lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

Như vậy, từ ngày 1/7, lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần tăng từ 3.600.000 đồng lên mức 4.680.000 đồng cho mỗi đứa con được sinh ra.

Tiền thai sản trong thời gian sinh con

Nội dung này được quy định tại Điều 34 Luật BHXH năm 2014.

Đối với nhóm lao động nữ hưởng lương từ ngân sách, khi lương cơ sở tăng lên mức 2.340.000 đồng từ ngày 1/7 sẽ đẩy mức lương cơ bản làm căn cứ đóng BHXH tăng.

Khi đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tăng nên tiền thai sản trong thời gian sinh con tăng theo.

Tiền dưỡng sức sau sinh
Nội dung này được quy định tại Điều 41 Luật BHXH năm 2014.

Từ ngày 1/7, lương cơ sở tăng từ 1.800.000 đồng/tháng lên 2.340.000 đồng/tháng nên tiền dưỡng sức sau sinh cũng tăng từ mức 540.000 đồng/ngày lên mức 702.000 đồng/ngày.

Như vậy, tiền nghỉ dưỡng sức sau sinh thấp nhất là 3.510.000 đồng, cao nhất là 7.020.000 đồng.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok