Trong nước

Lần đầu tiên tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội

Dự kiến ngày 26/8, tại Hải Phòng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch số 559 về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra vào ngày 26/8 tại TP Hải Phòng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) và 61 địa phương trên cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức cho Hội nghị toàn quốc triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

"Hội nghị nhằm quán triệt những điểm mới, nội dung quan trọng, các nhiệm vụ được Quốc hội giao, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ tiến độ và yêu cầu trong tổ chức thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV để Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai thực hiện, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân tiến hành giám sát, theo dõi, đánh giá", kế hoạch nêu rõ.

Hội nghị thể thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong việc theo dõi, đôn đốc và giám sát Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội.

Đồng thời đánh giá tình hình thực hiện luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay. Kịp thời đôn đốc và xem xét, xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong triển khai, thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định, thông qua hội nghị sẽ tăng cường công tác phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan trong việc tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội. Bảo đảm đưa các luật, nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng đó, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ lập pháp, các giải pháp bảo đảm được đề ra tại Kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là đối với các nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Ngoài ra, hội nghị thống nhất về yêu cầu, nội dung triển khai công tác xây dựng pháp luật, đề xuất các giải pháp, kiến nghị để bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Cũng theo kế hoạch được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì hội nghị.

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok