Trong nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức 4 phiên họp trong quý III/2023

Dự kiến trong Quý III (từ tháng 7 đến tháng 9/2023), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức 3 phiên họp thường kỳ và 1 phiên họp chuyên đề pháp luật.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản thông báo về dự kiến các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trong Quý III/2023.

Phiên họp thứ 24 dự kiến diễn ra từ ngày 12/7 đến 14/7, UBTVQH sẽ cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; cho ý kiến về dự án Luật Đường bộ; dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định về việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, tăng cường cơ sở vật chất và khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra (quy định chi tiết khoản 3 Điều 112 của Luật Thanh tra).

Nghe báo cáo về kết quả giám sát bước đầu về chuyên đề giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông”; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6/2023 và xem xét một số nội dung khác (nếu có).

Phiên họp thứ 25 dự kiến diễn ra trong 6,5 ngày và được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1, UBTVQH họp chuyên đề về công tác giám sát, dự kiến diễn ra từ ngày 9/8 - 11/8.

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đợt 2, UBTVQH họp phiên chuyên đề về pháp luật, dự kiến diễn ra từ ngày 14/8 đến 17/8 để cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của các dự án luật gồm dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Viễn thông (sửa đổi); dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); dự án Luật Căn cước; dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)...

Phiên họp thứ 26 dự kiến diễn ra từ ngày 11/9 đến 14/9, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”; Xem xét báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”;

Cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2023.

Xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4.

Cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2024; các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2023; các báo cáo công tác năm 2023 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước...

Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2023, dự kiến diễn ra từ ngày 19/9 đến sáng 22/9.

Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2023, dự kiến diễn ra từ ngày 19/9 đến sáng 22/9, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các dự án luật gồm: Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); xem xét đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 đối với 2 dự án: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...

Trên cơ sở dự kiến các nội dung và thời gian tổ chức các phiên họp của UBTVQH, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước khẩn trương chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo UBTVQH.

Đề nghị các cơ quan trình đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các nội dung của 4 phiên họp bảo đảm chất lượng, gửi hồ sơ tài liệu đúng thời hạn quy định.

Đối với các nội dung chưa chuẩn bị kỹ, không kịp hoàn thiện để trình theo dự kiến, cơ quan trình cần sớm có văn bản báo cáo, nêu rõ lý do để UBTVQH xem xét, quyết định.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok