Trong nước

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 15/5, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.


Sáng 15/5, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; và một số vấn đề quan trọng khác./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok