Trong nước

Điều chỉnh số tiền đã đóng tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội năm 2020

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành thông tư về mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó, từ ngày 1-1-2020, mức điều chỉnh tiền lương tháng và thu nhập để đóng bảo hiểm xã hội là 1,0.

Tăng số tiền đã đóng tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2020

Theo đó, đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm: Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ 01/01/2016 trở đi; Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.

Các đối tượng này được điều chỉnh tiền lương theo công thức: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tương ứng.

Tỷ lệ điều chỉnh cụ thể là:

Về điều chỉnh thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội: Đối tượng được điều chỉnh là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu; hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.

Mức điều chỉnh tiền lương theo công thức:

Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm =Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Tỷ lệ điều chỉnh cụ thể là:

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: Báo An Ninh Thủ Đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok