Xã hội

Đà Nẵng: Phát hiện tham nhũng từ giám sát, tự kiểm tra nội bộ chưa hiệu quả

Việc phát hiện tham nhũng trên địa bàn Tp.Đà Nẵng vẫn chủ yếu qua công tác điều tra, truy tố và xét xử.

Phát hiện 3 trường hợp nhận quà trái quy định

Ngày 10/7, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng, đã có báo cáo Công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023.

Theo ông Chinh, năm 2022, có 3 trường hợp nhận quà trái quy định bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố phát hiện và đã nộp lại quà tặng giá trị 76,1 triệu đồng.

Trong kỳ, cơ quan quản lý, sử dụng công chức, viên chức đã xử lý kỷ luật hình thức khiển trách đối với 3 trường hợp viên chức tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trong đó 2 trường hợp đã thực hiện, còn một trường hợp chưa thực hiện hình thức kỷ luật do đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng.

Công tác khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với dịch vụ công của các đơn vị từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã cũng được đôn đốc đẩy mạnh.

Cơ chế một cửa liên thông được triển khai có hiệu quả đồng bộ ở cả 3 cấp, tiếp tục được duy trì hiệu quả tại 100% phường, xã; 100% quận, huyện. Tăng cường công tác cải cách hành chính trong cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ tốt cho công tác tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thanh tra thành phố đã tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập, theo đó, trong năm 2023, Thanh tra thành phố tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 63 trường hợp công chức, viên chức là người có nghĩa vụ kê khai hằng năm của 10 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát theo quy định. Trong kỳ, Thanh tra thành phố đã ban hành quyết định xác minh tài sản thu nhập theo kế hoạch đối với 10 trường hợp, có kết luận xác minh đối với 8/10 trường hợp.

UBND thành phố đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên thực hiện tự kiểm tra nội bộ nhằm ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định các dấu hiệu tiêu cực, nhũng nhiễu và các hành vi có dấu hiệu tham nhũng. Qua tự kiểm tra chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Trong kỳ, qua công tác thanh tra, kiểm toán chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Đồng thời, các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận, thụ lý và giải quyết tố cáo theo đúng quy định. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, chưa phát hiện vụ việc tham nhũng.

Tổng số vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của UBND thành phố là 6 vụ có 21 bị can, trong đó, khởi tố mới 4 vụ, 13 bị can; 2 vụ 8 bị can được phát hiện, khởi tố trong năm 2022 hiện vẫn đang điều tra, truy tố.

Ngoài ra, trong năm 2023, Công an thành phố đã phát hiện và khởi tố vụ án tham nhũng tại Trường đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng với 4 bị can. Số tiền thiệt hại là 136 tỷ đồng, số tiền thu hồi 124 tỷ đồng. Tuy nhiên, vụ việc không thuộc phạm vi theo dõi, quản lý của UBND thành phố.

Vẫn còn một số tồn tại, hạn chế

Cũng theo ông Lê Trung Chinh, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống tham nhũng tại Tp.Đà Nẵng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Việc phát hiện tham nhũng trên địa bàn vẫn chủ yếu qua công tác điều tra, truy tố và xét xử. Qua đó cho thấy, việc phát hiện qua các biện pháp phòng ngừa từ xa như hoạt động giám sát, tự kiểm tra nội bộ chưa đạt hiệu quả, công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu, chất lượng kiểm tra, thanh tra chưa sâu.

Số cuộc thanh tra, kiểm tra và thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp trong công tác phòng chống tham nhũng còn ít.

Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện tương đối đầy đủ các báo cáo theo quy định.

Tp.Đà Nẵng nhìn từ trên cao.

Tuy nhiên, chất lượng báo cáo của một số đơn vị còn hạn chế, chưa tổng hợp đầy đủ kết quả thực hiện, đặc biệt là các nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức… ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng của toàn thành phố.

Chủ tịch Thành phố nhìn nhận: “Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên do khối lượng công việc liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng phát sinh thường xuyên, liên tục, đa số là các nhiệm vụ đột xuất, có thời hạn gấp, được dư luận quan tâm.

Số lượng biên chế của các cơ quan, đơn vị nói chung và Thanh tra thành phố nói riêng còn hạn chế, chưa được bổ sung kịp thời để thực hiện các quy định của Luật phòng chống tham nhũng 2018 do chính sách tinh giản biên chế, dẫn đến việc bố trí công chức tham mưu công tác phòng chống tham nhũng còn gặp khó khăn.

Đồng thời Thanh tra Chính phủ chưa tổ chức tập huấn cụ thể đối với một số nội dung mới của Luật phòng chống tham nhũng nên nhiều địa phương, đơn vị rất lúng túng trong việc triển khai thực hiện”.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: tham nhũng , Đà Nẵng , thanh tra

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok