Trong tỉnh

Chi sai gần 100 tỉ đồng thực hiện chế độ chính sách ở Thanh Hóa

Qua kiểm tra 13.425 hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ đang hưởng chế độ chất độc hóa học, phát hiện 2.114 hồ sơ chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, với tổng số tiền gần 100 tỉ đồng.

Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đã công bố kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, và công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thuộc niên độ kế toán từ năm 2019 - 2021 của tỉnh Thanh Hóa.

Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH chỉ ra nhiều phạm vi phạm trong việc thực hiện chế độ chính sách người có công xảy ra tại Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thanh Hóa

Kết quả kiểm tra 13.425 hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ đang hưởng chế độ chất độc hóa học, phát hiện 2.114 hồ sơ thiếu thành phần hoặc chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để hưởng chế độ. Tổng số tiền phải thu hồi gần 100 tỉ đồng.

Kết quả thanh tra chỉ rõ trong số 2.114 trường hợp vi phạm, có 696 hồ sơ không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn; 579 hồ sơ thiếu điều kiện; 781 hồ sơ thiếu cơ sở cần kiểm tra, xác minh thông tin; 39 hồ sơ hưởng không đúng mức trợ cấp; và 19 hồ sơ cần xem xét lại kết quả giám định y khoa.

Mặc dù kết luận thanh tra công bố đã lâu, thế nhưng công tác thu hồi số tiền chi sai này là "bài toán" nan giải với địa phương. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa chưa thu hồi được số tiền chi không đúng do hưởng sai chế độ.

Ông Dương Văn Huệ, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thanh Hóa, cho biết sở đã ban hành hàng trăm quyết định chấm dứt, thu hồi chế độ chính sách ưu đãi người có công và phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch thu hồi từng trường hợp nộp ngân sách nhà nước; đồng thời xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc lập hồ sơ hưởng sai chế độ.

Theo ông Huệ, nguyên nhân dẫn đến các vi phạm trên là do một số cá nhân, tập thể còn thiếu kinh nghiệm, thiếu trách nhiệm để lọt hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, chưa đầy đủ điều kiện; việc xét duyệt hồ sơ và quản lý đối tượng chưa chặt chẽ. Cấp ủy chính quyền, cán bộ làm chính sách còn thiếu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm còn chưa thường xuyên, liên tục nên chưa bảo đảm quy định.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok