Trong nước

Chân dung 4 Bí thư Tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm năm 2022

Năm 2022, Bộ Chính trị đã điều động, chỉ định 4 Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Điện Biên, Hải Dương, Hòa Bình và Bắc Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường: Ngày 16/11, tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ do Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trần Quốc Cường tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, ông Trần Quốc Cường giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ông Cường đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thay ông Nguyễn Văn Thắng đã được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Ông Trần Quốc Cường, sinh năm 1961, quê quán tại tỉnh Nam Định. Từ năm 2009-2012 ông là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần (B41), Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục V (Bộ Công an). Năm 2013, ông được biệt phái làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Từ tháng 12/2015 - 7/2019, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 1/2016 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; tháng 7/2019 giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Tháng 1/2021 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng: Ngày 26/10, Bộ Chính trị có quyết định điều động, chỉ định ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Đức Thắng, sinh năm 1973; Quê quán: tỉnh Vĩnh Phúc; Dân tộc: Kinh; Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ. Trước tháng 10/2018, ông Thắng là Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.

Tháng 10/2018, ông Trần Đức Thắng là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Thắng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào năm 2020. Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Trần Đức Thắng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 26/10/2022, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trần Đức Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Thắng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương sau khi người tiền nhiệm là ông Phạm Xuân Thăng bị kỷ luật do có sai phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long: Ngày 22/7, Bộ Chính trị có quyết định về việc ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định; thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Phi Long là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông Long sinh ngày 12/3/1976, quê quán phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản trị kinh doanh giao thông vận tải.

Từ tháng 8/2014, ông Long là Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa X. Từ tháng 12/2014, là Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa X, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Từ tháng 1/2018, được Ban Bí thư phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020. Từ tháng 2/2018, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021. Từ tháng 6/2019, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. Từ tháng 10/2020, là Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025. Từ tháng 12/2020, là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Phi Long được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 25/7/2022, ông Nguyễn Phi Long được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn: Ngày 23/7, Tỉnh uỷ Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 576 của Bộ Chính trị về việc phân công ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 26/11/1979, quê quán tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ học vấn tiến sĩ Quản lý kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng tài chính, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Nguyễn Anh Tuấn từng là cán bộ Phòng Quản lý khoa học; giảng viên khoa Ngân hàng - Tài chính, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội), sau đó là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Phó trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại Trung ương Đoàn, ngày 18/8/2014, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ VI, khóa X đã bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Tháng 12/2017, ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI và tiếp tục được bầu làm Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn (tháng 1/2018), Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (tháng 12/2019). Ngày 11/11/2020, ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI.

Từ tháng 11/2020 đến 1/2021 ông Tuấn là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ tháng 1/2021 đến 9/2021, ông Tuấn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).

Từ tháng 9/2021 đến tháng 7/2022, ông Tuấn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV.


Tác giả: Tâm Đức

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok