Kinh tế

Cấp biển số xe ở xã phải lên huyện đóng thuế trước bạ, Bộ Tài chính nói gì?

Bộ Tài chính cho biết, việc khai nộp lệ phí trước bạ ở Chi cục Thuế cấp huyện và đăng ký xe tại công an cấp xã xuất phát từ phân cấp mô hình tổ chức khác nhau.

Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long do Ban Dân nguyện chuyển tới tại công văn số 21/BDN ngày 10/1/2023.

"Quy định về đăng ký, cấp biển số xe tại công an cấp xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú thời gian qua được đa số người dân hài lòng và đồng tình cao, người dân không cần phải đi tuyến huyện đăng ký biển số xe như trước đây, việc này cũng giúp giảm tải cho điểm đăng ký xe tuyến huyện. Tuy nhiên, người dân được cấp biển số xe tại xã nhưng vẫn phải đi tuyến huyện để đóng thuế trước bạ mới về xã làm thủ tục và bấm số. Đề nghị nên có giải pháp để khi người dân mua xe mới được cấp biển số xe và đóng thuế trước bạ cùng một chỗ, hạn chế việc đi lại của người dân", nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, tại điểm k, khoản 6, Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với các loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân khi đãng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản trừ nhà, đất (bao gồm cả các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ) nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc địa điểm do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Tại Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùa Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.

Điểm c, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 sửa đổi khoản 6, Điều 3 Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 27/05/2020 về quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có quy định, công an xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là Công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp tổ chức cá nhân đãng ký quyền sử dụng, sở hữu đối với tài sản là ô tô, xe máy thì nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại Chi cục thuế nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng và tiếp tục đến cơ quan công an để giải quyết thủ tục đăng ký xe khi đã hoàn thành nghĩa vụ lệ phí trước bạ.

Việc người dân thực hiện khai nộp lệ phí trước bạ tại Chi cục Thuế cấp huyện và đăng ký xe tại công an cấp xã xuất phát từ phân cấp mô hình tổ chức khác nhau của cơ quan thuế và cơ quan công an nhằm đảm bảo các yêu cầu về thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Hiện nay, để có giải pháp hỗ trợ cho người dân trong việc hoàn thành nghĩa vụ lệ phí trước bạ, gắn liền với công tác hiện đại hóa, giảm bớt thủ tục hành chính cho người nộp thuế, thời gian qua Bộ Tài chính (Tống cục Thuế) đã đẩy mạnh ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong công tác quản lý, hỗ trợ người nộp thuế trên toàn quốc nộp điện tử lệ phí trước bạ thông qua các kênh thanh toán trực tuyến của các ngân hàng thương mại, cổng Dịch vụ công Quốc gia và qua ứng dụng Etax Mobile; đồng thời đã thực hiện thí điểm khai lệ phí trước bạ điện tử tại Hà Nội và Tp.HCM thông qua cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, cổng Dịch vụ công Quốc gia và dự kiến triển khai mở rộng khai lệ phí trước bạ điện tử trên toàn quốc trong tháng 2/2023.

Trong thời gian tới khi hoàn thành triển khai, người dân có thể hoàn thành việc khai và nộp lệ phí trước bạ mà không phụ thuộc vào địa giới hành chính thông qua các thiết bị cá nhân kết nối mạng internet và tiếp tục thực hiện các thủ tục đăng ký xe.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok