Kinh tế

Bộ TN & MT sẽ ban hành kịp thời Nghị định để triển khai Luật đất đai sửa đổi

"Ban hành kịp thời các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai để khi Luật có hiệu lực thì có đảm bảo tính đồng bộ giữa luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, để thực sự là đưa Luật Đất đai đi vào cuộc sống".

Luật đất đai (sửa đổi) chính thức được thông qua - hoàn thành nhiệm vụ lập pháp quan trọng hàng đầu trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Luật đã trải qua quá trình xây dựng pháp luật bền bỉ và thận trọng.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Đất đai (sửa đổi)- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã chia sẻ với báo chí những điểm mới về chính sách đất đai quy định trong Luật.

Ngày 18/1/2024 đã đi vào lịch sử lập pháp của Quốc hội khóa XV khi Luật Đất đai (sửa đổi) chính thức được Quốc hội thông qua sau 4 kỳ họp. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết: điểm mới quan trọng đầu tiên là về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Luật Đất đai (sửa đổi) được cải tiến về cả về mặt nội dung, trình tự, thủ tục, đặc biệt là phân cấp rất mạnh trong việc xác định và phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất, đảm bảo sự linh hoạt, kịp thời phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương. Đáng chú ý, Luật quy định về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân

"Lần này thu hồi đất đã quy định một cách rất cụ thể, rõ ràng, để đảm bảo việc thực hiện một cách thống nhất, tránh bị lợi dụng, đảm bảo phù hợp với Hiến pháp. Vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi, phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích công cộng. Có thể nói rằng, đảm bảo thể chế hóa chủ trương của Đảng, trong đó đặc biệt là những chính sách về bồi thường người có đất bị thu hồi hết sức linh hoạt, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đảm bảo đáp ứng cho người sử dụng đất bị thu hồi khỏi bị thiệt thòi về quyền lợi" - Thứ trưởng Lê Minh Ngân nói.

Luật đã quy định các điều rất rõ ràng, minh bạch trong việc nhà được giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất và có thông qua đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết thêm: "Giao đất, cho thuê đất của Nhà nước đối với người sử dụng đất đã hết sức minh bạch, rõ ràng phù hợp với từng đối tượng, từng loại hình dự án, để trong quá trình tổ chức thực hiện thuận lợi, có hiệu quả. Luật này đã quy định rất rõ về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước. Hy vọng Luật Đất đai thông qua sẽ là động lực để tạo điều kiện cho đất nước ta phát triển, trở thành nước có thu nhập cao như trong Nghị quyết 18 đã nêu ra".

Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua sẽ bảo đảm cơ chế định giá đất theo sát thị trường; bảo đảm quyền tiếp cận đất đai một cách công bằng, bình đẳng, cũng như các quyền tài sản về đất đai của người dân, doanh nghiệp được bảo vệ. Qua đó phát huy được giá trị trong cuộc sống cũng như phát triển sinh kế, phát triển kinh tế của người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết sẽ khẩn trương hoàn thiện Nghị quyết, văn bản hướng dẫn thi hành: "Chúng tôi bắt tay ngay vào việc hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và các quy định mang tính quy phạm pháp luật mà thuộc thẩm quyền của Bộ. Chúng tôi sẽ khẩn trương, huy động tất cả các lực lượng và tiếp tục phát huy tinh thần của Luật Đất đai để tham mưu cho Chính phủ, ban hành kịp thời các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai để khi Luật có hiệu lực thì có đảm bảo tính đồng bộ giữa luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, để thực sự là đưa Luật Đất đai đi vào cuộc sống".

Tác giả: Lại Hoa

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok