Kinh tế

“Bộ Tài chính không đứng ngoài cuộc trong quản lý giá”

Về danh mục bình ổn giá, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị giữ 8 mặt hàng trong Luật Giá (sửa đổi), không bổ sung điện, khí, dầu mỏ vào danh mục bình ổn giá.

Ngày 6/4, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận, cho ý kiến vào Luật Giá (sửa đổi). Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm là quy định về danh mục hàng hóa bình ổn giá và quản lý quỹ bình ổn giá.

Tham gia giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, về danh mục bình ổn giá, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đề nghị giữ 8 mặt hàng trong luật này. Đối với các mặt hàng khác như một số đại biểu nêu như: điện, khí, dầu mỏ, muối, đường, ăn thức ăn chăn nuôi… đã được quy định ở luật chuyên ngành và trong quá trình tổ chức thực hiện có sự tham chiếu.

Về giải thích từ ngữ hàng hóa dịch vụ thiết yếu, nói đến điều kiện cần và để đảm bảo được hàng hóa dịch vụ thiết yếu phải có điều kiện đủ là có tác động đến đời sống nhân dân. Do đó 2 tiêu chí đưa ra trong luật nhằm bảo đảm cả điều kiện cần và đủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội cần quy định rõ về định giá và quản lý Nhà nước, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định Bộ Tài chính không đứng ngoài cuộc trong quản lý giá và cho biết trong quá trình các Bộ quản lý chuyên ngành xây dựng phương pháp định giá chung đều có ý kiến góp ý của Bộ Tài chính.

Trước ý kiến cho rằng quy định về quản lý Nhà nước có sự trùng lắp, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ không có sự trùng lặp mà quản lý Nhà nước về giá có điểm chung là Bộ Tài chính cùng với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh là được giao nhiệm vụ quản lý.

Trong đó, Bộ Tài chính được phân định thẩm quyền ban hành chuẩn mực giá, hướng dẫn về phương pháp định giá chung và thanh tra, kiểm tra. Còn lại các hàng hóa chuyên ngành phân về cho các bộ ngành quản lý.

"Ví dụ như giá điện giao Bộ Công Thương; giá thiết bị y tế, thuốc giao Bộ Y tế; giá về giáo dục giao Bộ Giáo dục; giá về khoa học công nghệ giao Bộ Khoa học công nghệ và ở địa phương thì phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu các ý kiến của đại biểu liên quan đến các khái niệm, các điều cấm, thêm các giải pháp bình ổn giá xăng dầu; hội đồng thẩm định giá, trách nhiệm của Hội đồng thẩm định giá, thẩm định giá viên; dữ liệu về giá...

ĐBQH Dương Khắc Mai nêu ý kiến.

Cũng tại phiên thảo luận ngày 6/4, cho ý kiến về quỹ bình ổn giá, đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) cho biết, dự thảo luật quy định theo hướng đây là một trong các biện pháp bình ổn giá, không quy định điều khoản riêng về nội dung này. Đại biểu tán thành với quy định trong dự thảo luật, tuy nhiên quá trình thực hiện cần có sự đổi mới để đảm bảo tính công bằng, minh bạch khi áp dụng luật.

Về định giá hàng hóa dịch vụ, dự thảo luật đã bổ sung thêm một số hàng hóa do Nhà nước định giá. Đề nghị thuyết minh thêm, làm rõ nguyên nhân của việc bổ sung các loại hàng này vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá. Tán thành với việc bổ sung thêm các mặt hàng trong danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá, đại biểu đề nghị rà soát lại tên của các loại mặt hàng để đảm bảo tính chính xác, đồng bộ.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok