Giáo dục

Bộ GD&ĐT yêu cầu không “chèn” giáo dục ngoài giờ vào tiết học chính khóa

Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo quản lý chặt chẽ hoạt động giáo dục kỹ năng sống; việc triển khai cần bảo đảm nguyên tắc tự nguyện...

Vừa qua, Bộ GD&ĐT gửi các địa phương về việc yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Theo Bộ GD&ĐT, trong thời gian qua, việc tổ chức triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa thực hiện ở các Sở GD&ĐT đã đạt được kết quả tích cực, huy động được các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân cùng tham gia nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế, bất cập.

Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT tham mưu UBND trình HĐND cấp tỉnh phê duyệt và ban hành quy định về nội dung chi, định mức chi đối với dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn, tham mưu cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan trong quản lý các hoạt động này đúng quy định.

Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục cần phải phối hợp với các sở, ngành liên quan, các tổ chức, cá nhân trong quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; từ việc cấp phép hoạt động đến thanh tra, kiểm tra và đánh giá thường kỳ, đột xuất hằng năm đối với cơ sở giáo dục, đơn vị có hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT quản lý chặt chẽ các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa về địa điểm tổ chức, chất lượng giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên. Đồng thời, bảo đảm tổ chức giảng dạy đúng giáo trình, tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Khi có thay đổi về giáo trình, tài liệu phải được sự chấp thuận của Sở GD&ĐT theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu tăng cường giảng dạy bổ trợ, nâng cao cho học sinh những kỹ năng đã được quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng giảng dạy lý thuyết gắn với thực hành, rèn luyện kỹ năng sống, có giải pháp để nâng cao năng lực tổ chức hoạt động và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên khi tham gia hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong trường học.

Bộ cũng lưu ý các địa phương khi thanh tra, kiểm tra cần lưu ý về sự phù hợp, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người học ở địa phương trong nội dung giáo dục; không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm; người học tham gia trên tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc; bố trí thời gian học không xen giữa các tiết học trong chương trình chính khóa.

Đặc biệt, Bộ yêu cầu tạm dừng tổ chức hoạt động hoặc liên kết hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đối với cơ sở giáo dục, đơn vị khi vi phạm quy định, đồng thời công khai các cơ sở, đơn vị được phép và bị đình chỉ hoạt động lĩnh vực này trên cổng thông tin điện tử của sở GD&ĐT và trên các phương tiện thông tin khác theo quy định.

Bộ GD&ĐT còn lưu ý, việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết phải thực hiện theo đúng quy định trong luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định 151 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện luật này…

Tác giả: Trúc Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok