Kinh tế

Bộ Công an yêu cầu xác minh bất động sản, cổ phiếu của 'đại gia' Lã Quang Bình

Ông Lã Quang Bình (44 tuổi), ở quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội là Chủ tịch HĐQT của 4 công ty, gồm: Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Điện lực, Công ty cổ phần Tập đoàn LALUNA và Công ty cổ phần khách sạn Bến Du Thuyền.

Ông Lã Quang Bình là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khách sạn Bến Du Thuyền.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp về việc cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát về tài sản để cung cấp cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an theo yêu cầu.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở Tư pháp chỉ đạo các văn phòng công chứng, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, kiểm tra việc thực hiện giao dịch đối với các tài sản có đăng ký thông tin chủ sở hữu theo văn bản của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Trước đó, ngày 27/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị phối hợp rà soát tài sản của các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra tại 2 chi nhánh ngân hàng ở TP. Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp rà soát, cung cấp thông tin về tài sản, gồm: bất động sản, cổ phần, cổ phiếu… bao gồm cả tài sản thuộc sở hữu, hoặc tài sản của bên thứ ba được thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ và quyền tài sản khác phát sinh trên địa bàn tỉnh có liên quan đến 7 cá nhân và 4 pháp nhân.

Trong các cá nhân này có ông Lã Quang Bình (44 tuổi), ở quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội là Chủ tịch HĐQT của 4 công ty (4 pháp nhân), gồm: Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (TP. HCM), Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Điện lực (TP. HCM), Công ty cổ phần Tập đoàn LALUNA (TP. HCM) và Công ty cổ phần khách sạn Bến Du Thuyền (Khánh Hòa).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nhấn mạnh trong trường hợp các tài sản, quyền tài sản liên quan đến 7 cá nhân và 4 pháp nhân nêu trên có phát sinh giao dịch (chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi…) đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản trao đổi trước với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để thống nhất hướng xử lý.

Tác giả: Tuệ Lâm

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok