30 năm "đau đáu" ý tưởng đấu giá biển số xe

Từ năm 1993, Công an Hải Phòng được giao nghiên cứu, tổ chức thí điểm đăng ký, cấp biển số, thu lệ phí biển số xe tự chọn. 29 năm trước, việc đấu giá biển số xe đã được thực hiện trong 2 tháng...

TOP ok