Trong nước

Bộ Chính trị phân công Đại tướng Lương Cường giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Bộ Chính trị đã quyết định phân công Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Ngày 16/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường.

Trước khi Hội nghị, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Đại tướng Lương CườngĐại tướng Lương Cường sinh 15/8/1957. Quê quán: phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại biểu Quốc hội: Khóa XV.

Đại tướng Lương Cường có thời gian dài công tác và kinh qua nhiều chức vụ, cương vị công tác trong quân đội.

Từ tháng 4/2006 - 12/2007: Ông được phong hàm Thiếu tướng, giữ chức Chính ủy Quân đoàn 2; Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2

Từ tháng 1/2008 - 5/2011: Thiếu tướng, Trung tướng (8.2009), Chính ủy Quân khu 3; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Quân khu 3.

Từ tháng 6/2011- 12/2015: Trung tướng, Thượng tướng (12.2014), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị; học bồi dưỡng cán bộ cao cấp tại Trung Quốc (12.2011 và 11.2013).

Từ tháng 1/2016 - 4/2016: Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

Từ tháng 5/2016 - 1/2021: Thượng tướng, Đại tướng (1.2019); Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.

Từ tháng 1/2021: Đại tướng; Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.

Tháng 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tác giả: Minh Hà

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok