Trong nước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, gồm các ông, bà: Lê Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bùi Thị Minh Hoài, Đỗ Văn Chiến.

Ngày 16/5, theo thông cáo Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, gồm các ông, bà:

Ông Lê Minh Hưng được phân công làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: TTXVN

Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok