Trong tỉnh

Bia Hà Nội - Thanh Hóa giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3

Công ty CP Bia Hà Nội- Thanh Hóa vừa có văn bản gửi UBCKNN giải trình về lý do chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3 so với cùng kỳ năm trước trên 10%.

Ngày 16/10, Công ty CP Bia Hà Nội- Thanh Hóa (Bia Thanh Hóa) có văn bản 141/THB-GT do ông Nguyễn Kiên Cường, Giám đốc công ty ký, gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giải trình về chênh lệch lợi nhuận hợp nhất trong quý III hơn 10% so với kỳ trước.

Theo đó, trong quý 3/2023, Bia Thanh Hóa ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5,2 tỷ đồng, giảm 28% so với mức 7,26 tỷ đồng kỳ trước. Lý giải về sự sụt giảm trên, Bia Thanh Hóa giải trình do trong kỳ này kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều khó khăn, lạm phát ở mức cao, phục hồi chậm làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng. Đồng thời, ảnh hưởng từ Nghị định 100/2019/NĐ-CP khiến tổng sản lượng tiêu thụ giảm 2 triệu lít và doanh thu giảm 14 tỷ đồng.

Cổng nhà máy Bia Hà Nội - Thanh Hóa.


Về bức tranh tài chính của Bia Thanh Hóa, theo BCTC quý 3/2023, trong kỳ Bia Thanh Hóa ghi nhận doanh thu 438 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm ghi nhận 1.057 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giá vốn hàng bán trong quý 3 đạt 427 tỷ đồng, lũy kế đạt 953 tỷ đồng giảm 1,5% so với cùng kỳ. Kết quả trên khiến lợi nhuận gộp quý 3 chỉ đạt 35,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng của đơn vị ghi nhận 83,1 tỷ đồng, giảm hơn 30 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong quý 3, Bia Thanh Hóa cũng ghi nhận chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt là 35,3 tỷ và 10,3 tỷ đồng, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh âm 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong kỳ đơn vị ghi nhận thu nhập khác hơn 16 tỷ đồng, giúp đơn vị có khoản lợi nhuận khác hơn 15,9 tỷ đồng, từ đó giúp Bia Thanh Hóa "đảo ngược tình thế", ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 5,8 tỷ đồng. Đồng thời, kết quả này giúp lợi nhuận trước thuế lũy kế của Bia Thanh Hóa chuyển từ âm 1,5 tỷ đồng sau 6 tháng thành dương 4,3 tỷ đồng sau khi kết thúc 9 tháng đầu năm.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, mặc dù Bia Thanh Hóa ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 5,2 tỷ đồng trong quý 3, tuy nhiên lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục thua lỗ với mức âm 10 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp trong năm Bia Thanh Hóa ghi nhận kết quả thua lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh khi quý 1 lỗ 11,2 tỷ đồng, quý 2 lỗ 12 tỷ đồng. Lũy kế tới ngày 30/9, lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh âm 34,2 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2022, công ty này cũng đã ghi nhận khoản lỗ 48,9 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về khoản mục thu nhập khác, theo thông tin nêu trong thuyết minh báo cáo tài chính quý 3, lũy kế 9 tháng Bia Thanh Hoa ghi nhận thu nhập khác 39,9 tỷ đồng. Số tiền này được lý giải là khoản thu nhập từ việc hỗ trợ bán hàng hơn 39,85 tỷ đồng. Tương tự ở cùng kỳ năm 2022, số tiền hộ trợ này ghi nhận 37,3 tỷ đồng.

Bia Thanh Hóa là doanh nghiệp hoạt động lâu năm tại địa phương với mức tiêu thụ hàng triệu lít mỗi năm.

Cũng theo BCTC quý 3, tại ngày 30/9, Bia Thanh Hóa ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 322 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 252 tỷ đồng tương đương 78%. Các khoản mục ghi nhận biến động lớn như: Đầu tư tài chính ngắn hạn 48,3 tỷ tăng hơn 33 tỷ đồng so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn 108 tỷ, giảm 16 tỷ so với đầu năm; hàng tồn kho 47 tỷ, giảm 7 tỷ so với đầu năm... Cuối quý 3, tài sản cố định của công ty còn ghi nhận 50 tỷ đồng, sau khi đã khấu hao lũy kế 528 tỷ đồng; tài sản dài hạn khác 15,9 tỷ đồng; tài sản dở dang 3,7 tỷ đồng...

Về khoản mục nguồn vốn, tại ngày 30/9, công ty ghi nhận nợ phải trả 175,3 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn 162 tỷ đồng; nợ dài hạn 13,3 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 146,9 tỷ đồng, có 114,2 tỷ đồng là vốn góp của chủ sở hữu; 19 tỷ quỹ đầu tư phát triển; 8 tỷ lợi nhuận chưa phân phối và còn lại 390 triệu là mục nguồn kinh phí và quỹ khác.

Theo thông tin BCTC quý 3, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) hiện nắm 55% cổ phần của Bia Hà Nội - Thanh Hóa. Trong khi đó, Bộ Công Thương nắm 81,79% cố phần của bia Hà Nội. Trước đó, Bộ Công thương đã trình Chính phủ về kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại HABECO và đang chờ quyết định cụ thể.

Tác giả: Việt Phương

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok