Trong tỉnh

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá: "Mất đoàn kết, việc dễ dàng trở nên phức tạp"

Nhấn mạnh bài học về đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, Bí thư Thanh Hóa cho rằng công việc hết sức khó khăn nhưng đoàn kết sẽ đỡ khó khăn hơn, có lúc dễ dàng hơn; ngược lại mất đoàn kết cảm thấy cái gì cũng khó khăn, việc đơn giản trở nên phức tạp

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, tỉnh Thanh Hoá đề ra 27 chỉ tiêu, dự kiến hết năm 2023 có 22 chỉ tiêu ước đạt và vượt mục tiêu; có 5 chỉ tiêu dự báo khó hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng phân tích 5 bài học kinh nghiệm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến bài học về “Đoàn kết trong Đảng” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng yêu cầu, các cơ quan đơn vị tỉnh Thanh Hoá phải thường xuyên rà soát, kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý kiên quyết, nghiêm minh, kịp thời cán bộ có sai phạm, vi phạm


Dẫn câu nói của Bác Hồ kính yêu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng khẳng định, để có thể đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, yêu tố quan trọng đó là đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết quốc tế.

Bên cạnh đó, theo Bí thư Thanh Hóa, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và có trọng tâm, trọng điểm; phải thực sự sâu sát, quyết liệt, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện dứt điểm từng nội dung công việc; vừa chủ động giải quyết kịp thời những nhiệm vụ trước mắt, những vấn đề bức xúc, phát sinh vừa chú trọng những vấn đề lớn, lâu dài, có tính chiến lược để tạo bước đột phá trên từng lĩnh vực; nắm chắc tình hình, dự báo sát đúng, giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cho phát triển nhanh và bền vững.

Muốn vậy, người đứng đầu tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh phải quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

"Thực tế cho thấy, công việc hết sức khó khăn nhưng đoàn kết sẽ đỡ khó khăn hơn và có lúc dễ dàng hơn; ngược lại mất đoàn kết cảm thấy cái gì cũng khó khăn, việc đơn giản trở nên phức tạp. Bác Hồ nói “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”, chúng ta nói đoàn kết quốc tế thì lớn quá nhưng chúng ta phải có bạn, “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”. Chúng ta cũng phải làm bạn với các tỉnh/thành phố khác, chia sẻ với nhau, bạn có việc ta chia sẻ và ngược lại. Đó là đoàn kết và muốn đoàn kết phải tôn trọng lẫn nhau, dựa trên các cơ sở, nguyên tắc, quy chế làm việc", Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phân tích thêm.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok