Trong nước

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành hoạt động ra sao?

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Ban Bí thư ký ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok