Trong nước

Vũng Tàu tổ chức thi tuyển để tìm 13 chức danh lãnh đạo

Đối tượng tham gia thi tuyển là cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch đối với các chức danh dự tuyển hoặc chức danh cao hơn đối với các chức danh dự tuyển.

Ngày 23/6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, căn cứ Kế hoạch số 66-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo thi tuyển đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh sẽ thi tuyển.Cụ thể, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tổ chức thi tuyển 13 vị trí, chức danh, gồm 1 Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, 1 Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, 1 Phó Giám đốc Sở Nội vụ, 1 Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 1 Phó Giám đốc Sở Công thương, 1 Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, 1 Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, 1 Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 1 Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, 1 Phó Giám đốc Sở Xây dựng, 1 Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ.

Đối tượng tham gia thi tuyển là cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch đối với các chức danh dự tuyển hoặc chức danh cao hơn đối với các chức danh dự tuyển.

Cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch các chức danh giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành; trưởng, phó Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị xã hội tỉnh; bí thư, phó bí thư các huyện, thị, thành ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố và tương đương trở lên thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, có chuyên môn phù hợp với chức danh thi tuyển, bổ nhiệm.

Cán bộ, công chức, viên chức chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm được quyền tham gia dự tuyển.

Ứng viên đăng ký thi phải thực hiện 2 nội dung. Thứ nhất, thi viết kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Thi trình bày đề án: Đối tượng tham gia thuyết trình đề án là những ứng viên dự tuyển phần thi viết kiến thức chung có kết quả điểm thi từ 50 điểm trở lên. Nội dung thi trình bày đề án là: “Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển”.

Hồ sơ dự tuyển gồm đơn đăng ký dự tuyển. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan quản lý trực tiếp cán bộ xác nhận. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có công chứng. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 3 năm gần nhất. Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình. Bản photocopy Quyết định phê duyệt quy hoạch (nếu có).

Ứng viên đăng ký dự thi nộp hồ sơ theo quy định về Ban Thẩm định (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy), trước ngày 9/7. Thời gian ôn tập thi viết kiến thức chung và hướng dẫn viết đề án trước ngày 15/7. Thi viết kiến thức chung trước ngày 20/7. Thi thuyết trình đề án trước ngày 15/8/2021.

Địa điểm thi tuyển là Trường Chính trị tỉnh tại số 13 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tác giả: Duy Quang

Nguồn tin: Báo Tiền phong

  Từ khóa: Vũng Tàu , lãnh đạo , thi tuyển

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok