Trong nước

Triệu tập kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc vào ngày 23/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 29/11/2023. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã ban hành thông báo số 2817 về việc triệu tập Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Thông báo nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, khai mạc vào ngày 23/10/2023 và dự kiến bế mạc vào ngày 29/11/2023. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt:

Đợt 1: Từ ngày 23/10 đến ngày 10/11/2023. Đợt 2: Từ ngày 20/11 đến ngày 29/11/2023.

Căn cứ các quy định của pháp luật, trên cơ sở xem xét đề nghị của cơ quan hữu quan và tình hình chuẩn bị thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Trong đó, đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung 2 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại 1 Kỳ họp.

Một là, dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu;

Hai là, dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV khai mạc vào ngày 23/10/2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu các nội dung Kỳ họp để gửi đến đại biểu Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, giao Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện bảo đảm, trong đó chú trọng công tác thông tin, truyền thông, các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn;… để phục vụ tốt cho Kỳ họp.

Để Kỳ họp thứ 6 đạt kết quả tốt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội dành thời gian nghiên cứu, góp ý kiến về các nội dung Kỳ họp;

Đồng thời, các Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi báo cáo tổng hợp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Quốc hội.

Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu và dành thời gian cho ý kiến về dự kiến chương trình Kỳ họp để kịp tiếp thu, chỉnh lý, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 10/2023.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok