Kinh tế

TP.HCM sẽ đơn giản hoá một nửa số điều kiện đầu tư, kinh doanh

Ngày 25/8 Văn phòng UBND TP.HCM cho biết thành phố đã ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Trong năm nay TP.HCM sẽ giải quyết nhiều thủ tục hành chính sang trực tuyến.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tập trung cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh, đặc biệt là các chỉ số đang bị xếp hạng thấp để năm 2018 tăng thêm từ 8 - 18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới.

Một số chỉ tiêu cụ thể được thành phố đặt ra như: chỉ số “khởi sự kinh doanh” tăng thêm ít nhất 40 bậc; chỉ số “giải quyết tranh chấp hợp đồng” tăng thêm 10 bậc; “giải quyết phá sản doanh nghiệp” tăng thêm 10 bậc.

Ngoài ra thành phố cũng cho biết sẽ hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh; kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành.

Đặc biệt thành phố sẽ chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm, xóa bỏ căn bản tình trạng một mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều hơn một cơ quan; giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 25 - 27% hiện nay xuống còn dưới 10%.

Về thủ tục hành chính, thành phố phần đấu đến hết năm 2018 có từ 30% đến 40% các thủ tục phổ biến liên quan đến người dân, doanh nghiệp trước đây chưa được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Liên quan đến cải cách hành chính, thành phố cũng vừa ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực y tế - giáo dục trên địa bàn TP giai đoạn 2018 – 2020.

Theo đó, bộ tiêu chí gồm 26 tiêu chí trong 5 yếu tố gồm: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước: Thủ tục hành chính; Công chức trực tiếp giải quyết công việc: Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; Tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Tác giả: Nguyễn Cường

Nguồn tin: Báo Infonet

  Từ khóa: Kinh doanh , đầu tư , TP.HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok