Kinh tế

Thường trực Ban Bí thư giao nhiệm vụ cho Ban Kinh tế Trung ương

Ngày 3/7/2024, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đến thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương; các Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Đức Hiển cùng đại diện lãnh đạo vụ, đơn vị của Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Kinh tế Trung ương.

Theo Ban Kinh tế Trung ương, từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì xây dựng và hoàn thành 17 đề án về kinh tế - xã hội trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng 12 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Kinh tế Trung ương cũng đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và hoàn thành một số báo cáo về tình hình thực hiện một số nghị quyết của Đảng và báo cáo chuyên đề về lĩnh vực kinh tế - xã hội gửi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Phó Trưởng ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2024, tập thể lãnh đạo ban cùng toàn thể cán bộ của Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ công tác của năm, tập trung cao vào hoàn thành các đề án trong chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Thời gian tới, Ban sẽ tích cực, quyết liệt hơn, thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Ban Kinh tế Trung ương trong tham mưu chiến lược về kinh tế - xã hội cho Trung ương Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, sự đoàn kết và những kết quả mà cán bộ, đảng viên và người lao động của Ban Kinh tế T.Ư đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đồng chí Lương Cường đề nghị tập thể Ban Kinh tế Trung ương tập trung cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của ban, là cơ quan tham mưu chiến lược cho Trung ương, cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng đường lối, định hướng chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Ban cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành.

Ban cần triển khai và hoàn thành tốt, có chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2024.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương cần chủ động nắm tình hình, nghiên cứu để đề xuất với Đảng để có chủ trương, định hướng, tận dụng thời cơ thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong các tiểu ban phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Tác giả: Vĩnh Hà

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok