Xã hội

Thực trạng khám chữa bệnh, giá thuốc sẽ được chất vấn tại Quốc hội

Quốc hội sẽ chất vấn 4 Bộ trưởng về các vấn đề nóng đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ bị chất vấn về thực trạng khám chữa bệnh, giá thuốc...Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch sẽ phải trả lời về các vấn đề cấp phép, quản lý về văn hóa.

Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ bị chất vấn về thực trạng khám chữa bệnh, giá thuốc... Ảnh: N.A

Căn cứ vào chương trình kỳ họp, ý kiến, kiến nghị cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội quyết định 4 nhóm vấn đề liên quan đến 4 lĩnh vực quản lý của 4 bộ trưởng để chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn về giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian tới; biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững. Công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các hoạt động khai thác thủy sản.

Người có trách nhiệm trả lời chính đối với nhóm vấn đề này là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ cùng tham gia trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quốc hội cũng sẽ chất vấn về các giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển. Việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công. Trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia.

Người có trách nhiệm trả lời chính đối với nhóm vấn đề này là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ cùng tham gia trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Y tế

Vấn đề thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh. Vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc, cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn cũng sẽ được các Đại biểu Quốc hội đưa ra chất vấn.

Người có trách nhiệm trả lời chính đối với nhóm vấn đề này là Bộ trưởng Bộ Y tế.

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc cùng tham gia trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nhóm vấn đề được coi là rất “nóng” hiện nay, đó là vấn đề quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao; tổ chức lễ hội. Giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội. Công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch sẽ được đại biểu đưa ra chất vấn.

Người có trách nhiệm trả lời chính về vấn đề này là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực trạng khám chữa bệnh, giá thuốc sẽ được chất vấn tại Quốc hội ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện (Ảnh: Q.H)

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Giáo dục và Đào tạo cùng tham gia trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 13 - 15.6.2017.

Tác giả: Xuân Hải

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok