Trong tỉnh

Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Chưa ban hành quyết định thu hồi đất của hộ bà Vinh

Theo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, việc bà Lê Thị Vinh khiếu nại công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 45 lấy vào đất của gia đình với chiều sâu 0,4m và chiều dài 32,2m nhưng không bồi thường là không có cơ sở.

Bà Lê Thị Vinh khiếu nại tháng 6/2017, khi thực hiện cải tạo, nâng cấp quốc lộ 45, đoạn qua thị trấn Vạn Hà đã lấy vào đất của gia đình với chiều sâu vào 0,4m và chiều dài theo mặt quốc lộ 45 là 32,2m nhưng không có quyết định thu hồi và không được bồi thường.

Khiếu nại của bà Lê Thị Vinh đã được Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 3147/QĐ-UBND ngày 25/9/2017.

Không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, bà Lê Thị Vinh khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả xác minh

Hồ sơ địa chính và giấy tờ về đất đai

Hồ sơ địa chính 299 đo vẽ năm 1985 thể hiện khu đất bà Lê Thị Vinh khiếu nại thuộc thửa số 115, tờ bản đồ số 3, diện tích 748m2. Sổ mục kê thể hiện chủ sử dụng là ông Hoàng Văn Thân (là chồng bà Vinh). Trong đó, đất thổ cư là 500m2 và 248m2 đất màu (tạm giao).

Năm 1996, khu đất trên đã được UBND huyện Thiệu Yên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Vinh tại thửa số 115, tờ bản đồ số 03, hồ sơ địa chính 299, diện tích 625m2, loại đất ở (cạnh phía Bắc là 23,8m; cạnh phía Nam là 17,3m).

Hồ sơ địa chính năm 2010 đo vẽ hiện trạng sử dụng đất thể hiện: Khu đất bà Vinh khiếu nại thuộc thửa số 164, tờ bản đồ số 45, diện tích 699,6m2, trong đó có 127,9m2 đất lưu không. Sổ mục kê thể hiện chủ sử dụng là Lê Thị Vinh, loại đất ở đô thị.

Năm 2011, gia đình bà Lê Thị Vinh tổ chức họp với sự chứng kiến của đại diện UBND thị trấn Vạn Hà đã thống nhất việc chia đất cho các con. Chiều dài các cạnh của thửa đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Vinh năm 1996 (cạnh phía Bắc là 23,8m; cạnh phía Nam là 17,3m).

UBND huyện Thiệu Hóa cấp 7 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 690,2m2.

Khiếu nại công trình lấy vào đất của gia đình chiều sâu 0,4m, chiều dài 32,2m

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Thiệu Hóa cấp cho bà Lê Thị Vinh và các con của bà Vinh năm 2011 có kích thước chiều sâu khu đất cạnh phía Bắc là 23,8m, kích thước chiều sâu khu đất cạnh phía Nam là 17,2m.

Biên bản đo hiện trạng ngày 19/9/2017 giữa đoàn xác minh của UBND huyện Thiệu Hóa, đại diện UBND thị trấn Vạn Hà, Tiểu khu 4 và bà Vinh xác nhận: Kích thước chiều sâu khu đất cạnh phía Bắc là 24,1m, kích thước chiều sâu khu đất cạnh phía Nam là 17,3m (tăng so với Giấy chứng nhận cấp năm 2011 là: Chiều sâu cạnh phía Bắc 0,3m và chiều sâu cạnh phía Nam 0,1m). Hiện nay, bà đang sử dụng, khi thi công công trình chưa lấy vào đất của bà Vinh.

Như vậy, việc khiếu nại của bà Lê Thị Vinh là không có cơ sở.

Về thu hồi đất

Năm 2001, thực hiện dự án nâng cấp quốc lộ 45, đoạn qua thị trấn Vạn Hà, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất. Theo đó, thu hồi của hộ bà Lê Thị Vinh 165m2 để thực hiện dự án.

Thời điểm này, do có một số hộ gia đình, cá nhân chưa đồng ý với mức bồi thường, hỗ trợ (trong đó có hộ bà Vinh) nên UBND huyện Thiệu Hóa chưa ban hành quyết định thu hồi đất, trong đó có hộ bà Vinh.

Năm 2015, khi có chủ trương tiếp tục cải tạo, nâng cấp quốc lộ 45, đoạn qua thị trấn Vạn Hà, các cơ quan chức năng của huyện và thị trấn Vạn Hà tiếp tục vận động hộ bà Vinh với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để nhận mức hỗ trợ giải phóng mặt bằng bằng 40% giá đất ở tại thời điểm. Hộ bà Vinh vẫn không đồng ý.

UBND huyện Thiệu Hóa cũng chưa ban hành quyết định thu hồi đất của hộ bà Vinh.

Khiếu nại không có cơ sở

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Thiệu Hóa chưa ban hành quyết định thu hồi đất của hộ bà Lê Thị Vinh. Do đó, việc bà Lê Thị Vinh khiếu nại công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 45 lấy vào đất của gia đình với chiều sâu 0,4m và chiều dài 32,2m nhưng không bồi thường cho gia đình là không có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền ký vào ngày 12/12/2017 đã quyết định việc bà Lê Thị Vinh ở tiểu khu 4, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa khiếu nại là không có cơ sở.

Tác giả: Quế Quế

Nguồn tin: Báo Thanh tra

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok