Kinh tế

Thêm một Tổng công ty lộ khoản đầu tư thua lỗ lớn vào một loạt công ty con

Qua thanh tra Tổng công ty Cơ khí Xây dựng, có 5/8 công ty chưa bảo toàn và phát triển vốn hoặc có dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp.

Thanh tra Bộ Tài chính đã chỉ ra hàng loạt vấn đề về tài chính của Coma và các công ty con.

Thanh tra Bộ Tài chính vừa có kết luận thanh tra tại Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP (Coma) và một loạt công ty con.

Theo báo cáo hợp nhất của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2017, nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty là gần 189 tỷ đồng, trong đó vốn thực góp của chủ sở hữu là 238,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của 8 doanh nghiệp được thanh tra tại thời điểm này là hơn 240 tỷ đồng, trong đó vốn thực góp của chủ sở hữu là hơn 306,2 tỷ đồng.

Qua thanh tra, có 5/8 công ty chưa bảo toàn và phát triển vốn đối với công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc có dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp đối với công ty con là công ty cổ phần do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng công ty, có 5 công ty do Công ty mẹ - Tổng công ty đầu tư vốn hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ hoặc còn lỗ luỹ kế nên chưa bảo toàn và phát triển được vốn, có khả năng rủi ro về an toàn tài chính của doanh nghiệp.

Cụ thể, Công ty mẹ - Tổng công ty vốn đầu tư của chủ sở hữu là 238,5 tỷ đồng, lỗ luỹ kế đến 31/12/2017 là hơn 51,5 tỷ đồng; Công ty CP Cơ khí Xây dựng và Lắp máy điện nước vốn góp của chủ sở hữu 11 tỷ đồng, lỗ luỹ kế hơn 49,6 tỷ đồng;

Công ty TNHH MTV Xây lắp và Kinh doanh vật tư thiết bị số 27 (Coma 27) vốn đầu tư chủ sở hữu 12,9 tỷ đồng, lỗ luỹ kế 14,3 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Sản xuất - XNK dịch vụ và phát triển nông thôn vốn đầu tư của chủ sở hữu hơn 127 triệu đồng, lỗ luỹ kế hơn 9,6 tỷ đồng; Công ty CP Khoá Minh Khai vốn góp của chủ sỡ hữu 6,6 tỷ đồng, lỗ luỹ kế 4,88 tỷ đồng.

Nguyên nhân lỗ theo báo cáo của Tổng công ty là do một số công trình đang thi công, chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính nên phải tạm dừng hoặc thi công cầm chừng dẫn đến sản lượng thấp không đủ bù đắp các chi phí.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng chỉ ra rằng, Tổng công ty và các đơn vị đã ban hành quy chế quản lý nợ theo quy định. Tuy nhiên, công tác đối chiếu xác nhận công nợ đến thời điểm 31/12/2017 chưa đầy đủ, một số khoản nợ quá hạn khó đòi không có khả năng thu hồi, việc trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu khó đòi chưa đầy đủ.

Theo báo cáo tài chính năm 2017 của 8 đơn vị được thanh tra thuộc Tổng công ty, nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2017 là hơn 591 tỷ đồng, trong đó nợ phải thu quá hạn hơn 344,4 tỷ đồng, dự phòng phải thu quá hạn đã trích lập 18,1 tỷ đồng.

Có 8/8 đơn vị được thanh tra chưa đối chiếu đầy đủ nợ phải thu số tiền hơn 388,1 tỷ đồng, chiếm 60% tổng số nợ phải thu. Nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị đã gửi bản xác nhận nợ nhưng đến thời điểm 31/12/2017, các khách nợ chưa gửi lại cho các đơn vị.

Có 8/8 doanh nghiệp được thanh tra có nợ phải thu quá hạn thanh toán 344,4 tỷ đồng, trong đó nợ kéo dài trên 3 năm khó có khả năng thu hồi 226 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, 8 đơn vị có nợ phải trả lên tới hơn 1.267 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả trong hạn 1.052 tỷ đồng và nợ phải trả quá hạn gần 215 tỷ đồng. Trong đó, một số khoản nợ phải trả lớn đến hạn phải trả nhưng do các đơn vị được thanh tra gặp khó khăn về tài chính khó có khả năng thanh toán.

Về đầu tư tài chính dài hạn, tổng số tiền đầu tư của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 153 tỷ đồng. Theo đó, Tổng công ty đã đầu tư vào 16 doanh nghiệp, gồm 7 công ty con, 2 công ty liên kết và 7 khoản đầu tư dài hạn khác tại 7 công ty. Tổng mức đầu tư tài chính của Tổng công ty bằng 64,29% vốn điều lệ.

Kết quả đầu tư tài chính của Tổng công ty cho thấy, có 3/7công ty con Tổng công ty đầu tư kinh doanh thua lỗ với tổng số lỗ là 6,3 tỷ đồng, lỗ lũy kế 22 tỷ đồng, gồm: Công ty TNHH MTV Sản xuất – Xuất nhập khẩu và dịch vụ phát triển nông thôn lỗ lũy kế đến năm 2017 là 9,6 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Xây lắp và Kinh doanh vật tư thiết bị số 27 lỗ lũy kế đến năm 2017 là 14,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Khóa Minh Khai lỗ ròng 4,8 tỷ đồng trong năm 2017.

Có 4/7 công ty con của Tổng công ty sản xuất kinh doanh có lãi trong năm 2017 với số tiền 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước có lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2017 lên tới 49,6 tỷ đồng.

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok