Trong tỉnh

Thanh tra phát hiện hàng loạt sai phạm tại huyện Thiệu Hóa

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Thiệu Hóa.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kết luận về việc quản lý thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Thiệu Hóa.

UBND huyện Thiệu Hóa, nơi xẩy ra nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản. Ảnh: TT.

Năm 2018, việc lập giao dự toán của huyện Thiệu Hóa có nhiều sai phạm. Một số nguồn chưa thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết đến từng đơn vị dự toán ngay từ đầu năm với số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Điều này dẫn đến việc trong năm 2018 UBND huyện Thiệu Hóa phải thực hiện giao bổ sung cho các đơn vị nhưng không báo cáo Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện theo đúng quy định Luật Ngân sách.

Việc huyện Thiệu Hóa giao dự toán cho Phòng giáo dục số tiền trên 875 triệu đồng để trả lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo của số viên chức biệt phái là không đúng quy định Luật Viên Chức.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng phát hiện 10 doanh nghiệp vi phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước với tổng số tiền trên 524 triệu đồng. Chánh thanh tra tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định thu hồi số tiền trên 284 triệu đồng của 9 doanh nghiệp về tài khoản chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Năm 2018 tổng thu tiền sử dụng đất đối với ngân sách huyện là Thiệu Hóa trên 76,4 tỷ đồng, đã chi trên 44,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, UBND huyện chi sử dụng 500.000.000đ tiền sử dụng đất để cấp ủy thác vốn qua ngân hàng chính sách huyện Thiệu Hóa để bổ sung cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách là không đúng nhiệm vụ chi theo quy định. UBND huyện Thiệu Hóa chi 30% tiền sử dụng đất thu được trong năm tại 3 xã Thiệu Duy, Thiệu Vận, Thiệu Thành với số tiền gần 5,7 tỷ đồng nhưng không có nội dung, mục tiêu cụ thể là không đúng qui định của UBND tỉnh Thanh Hóa về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020.

Đối với kinh phí chi thường xuyên, UBND huyện Thiệu Hóa đã cấp bổ sung kinh phí chi thường xuyên (phát sinh ngoài dự toán) cho các đơn vị nhưng không gắn với nhiệm vụ nội dung cụ thể, không báo cáo HĐND huyện mà thực hiện theo thông báo của Thường vụ Huyện ủy là không đúng Luật ngân sách...

Năm 2018, ngân sách dự phòng của huyện Thiệu Hóa gần 5,2 tỷ đồng, đã sử dụng trên 4,9 tỷ đồng. Đoàn thanh tra đã phát hiện huyện Thiệu Hóa đã chi hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị không đúng quy định, không báo cáo Thường trực Hội đồng và Hội đồng nhân dân huyện với tổng số tiền trên 3,4 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản. Ảnh: VD.

Ngoài một số vi phạm về quản lý thu chi sử dụng ngân sách thì lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) tại huyện Thiệu Hóa cũng bộc lộ nhiều khuyết điểm. Trong đó, việc xử lý công nợ trong đầu tư XDCB của UBND huyện Thiệu Hóa và UBND các xã thực hiện chưa nghiêm theo Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công. Tổng nợ lũy kế đến 31/12/2018 gần 110 tỷ đồng. Trong đó, nợ công trình đã hoàn thành trên 9,7 tỷ đồng, nợ của các công trình đang dở dang trên 100 tỷ đồng.

Năm 2018, tổng số công trình đề nghị phòng TC-KH thẩm định để trình phê duyệt quyết toán là 23 công trình với tổng mức đầu tư trên 67,7 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quyết toán A-B trên 66 tỷ đồng, giá trị sau thẩm tra là 64.872.000.000 đồng, giảm 1.149.000.000 đồng.

Tuy nhiên việc thẩm tra quyết toán của phòng TC-KH vẫn còn một số công trình chậm quyết toán so với quy định.

Trước những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đề nghị huyện Thiệu Hóa kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan và đề ra biện pháp, phương án khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, chủ tịch UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng các đơn vị dự toán chịu trách nhiệm đối với những thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện, xã, thị trấn về những nội dung đã chỉ ra tại văn bản này. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường, các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm về những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2018-2021

Ngày 9/1/2018, tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Thiệu Hóa khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã bầu bổ sung ông Trịnh Văn Súy giữ chức Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến ngày 22/1/2021, ông Súy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở KH&CN.

Liên quan đến việc thực hiện đề nghị của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, đại diện UBND huyện Thiệu Hóa cho biết đã tiến hành các bước kiểm điểm đối với cá nhân, tổ chức liên quan đến sai phạm gửi Thanh tra tỉnh. Cụ thể các hình thức kiểm điểm thế nào thì đại diện UBND huyện Thiệu Hóa không nêu rõ.

Tác giả: Võ Văn Dũng

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok