Xã hội

Thanh Hóa xử lý kỷ luật 51 cán bộ, viên chức trong quý II/2023

Trong quý II/2023, có 51 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 11 đơn vị tại Thanh Hóa có sai phạm, bị xử lý kỷ luật.

Ngày 3/8, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa theo Chỉ thị số 01 ngày 1/1/2021 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch, tham mưu các văn bản... tổ chức theo dõi, kiểm tra cải cách hành chính gắn với kiểm tra kỷ luật kỷ cương tại các đơn vị.

Theo đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ trên của quý II, năm 2023 cho thấy, nhìn chung, người đứng đầu các sở ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đã tăng cường chỉ đạo, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý: quán triệt việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; yêu cầu sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc tại cơ quan, đơn vị; rà soát, bổ sung nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sở Y tế có 2 người bị cách chức

Theo báo cáo của các đơn vị, trong quý II, năm 2023, có 51 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 11 đơn vị có sai phạm, bị xử lý kỷ luật. Cụ thể, Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn có 1 người bị cách chức; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 2 người bị cảnh cáo, 8 người bị khiển trách; Sở Y tế có 2 người bị cách chức, 15 người bị khiển trách; thị xã Bỉm Sơn có 1 người bị khiển trách; huyện Yên Định có 1 người bị buộc thôi việc, 1 người bị cảnh cáo, 3 người bị khiển trách...

Trong thời gian qua, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, ngoài Chỉ thị số 01 ngày 1/1/2021, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều văn bản như: Công văn số 17789 ngày 28/11/2022 về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; Chỉ thị số 10 ngày 29/5/2023 về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...Kết quả theo dõi, kiểm tra cho thấy, hầu hết các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, bộ phận chuyên môn, UBND cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Các đơn vị cơ bản thực hiện nghiêm việc báo cáo định kỳ kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Chỉ thị số 01 ngày 1/1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh nêu: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số ngành, địa phương, đơn vị chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, quy chế làm việc của UBND tỉnh và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiều công việc, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, nhưng các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chậm tiến độ, thậm chí không thực hiện, chưa chủ động, thiếu quyết liệt, chất lượng tham mưu chưa bảo đảm theo yêu cầu; còn tình trạng cơ quan chủ trì không tham mưu rõ nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình; công tác quản lý Nhà nước ở một số ngành, lĩnh vực bị buông lỏng, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm còn xảy ra; công tác phối hợp trong giải quyết công việc có lúc, có việc còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; một bộ phận cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành, quyết định của cấp trên, vi phạm quy định về văn hóa công sở, còn có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh, yêu cầu doanh nghiệp, công dân phải “chung chi” trong quá trình thực thi công vụ, cá biệt có cán bộ, công chức vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải thi hành kỷ luật, thậm chí phải truy cứu trách nhiệm hình sự... Những hạn chế, yếu kém nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm giảm hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, làm suy giảm lòng tin của tổ chức, công dân và ảnh hưởng đến các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh...

Tác giả: Lương Diễn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok