Trong tỉnh

Thanh Hóa: Sẽ đầu tư dự án nhà máy sản xuất, gia công may mặc, giày dép với tổng vốn khoảng 88,4 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm vừa ký và ban hành Quyết định số 813/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án nhà máy sản xuất, gia công may mặc, giày dép Minh Khôi với tổng vốn đầu tư khoảng 88,4 tỷ đồng.

Trụ sở làm việc UBND huyện Nông Cống.

Theo đó, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Sản xuất Tùng Phương - Nông Cống, địa chỉ trụ sở chính: BT30, đường Chu Nguyên Lương, MBQH số 08/UB-CN, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công may mặc, giày dép (thuộc các mã ngành theo VSIC: 1410 - May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); 1392 - Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục); 1399 - Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu; 1520 - Sản xuất giày, dép), với diện tích đất thực hiện dự án khoảng 27.364,5m2.

Được đầu tư xây dựng mới các hạng mục công trình: Nhà xưởng 01, nhà xưởng 02, nhà văn phòng + nhà nghỉ ca, nhà mẫu + nhà ăn, nhà phụ trợ, nhà để xe, nhà rác, nhà vệ sinh, nhà cầu, nhà bơm phòng cháy chữa cháy, 2 nhà bảo vệ và các hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật khác (quy mô cụ thể của các hạng mục công trình sẽ theo quy hoạch chi tiết xây dựng, giấy phép xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Vốn đầu tư của dự án khoảng 88,4 tỷ đồng; trong đó: Vốn tự có của công ty là 20 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 22,6% tổng vốn đầu tư), vốn vay ngân hàng là 68,4 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 77,4% tổng vốn đầu tư), thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, địa điểm thực hiện dự án tại xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Phạm vi khu đất được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 720/TLBD, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa lập ngày 10/11/2023. Phía Bắc và phía Tây giáp đất trồng lúa; phía Nam giáp đất trồng lúa, kế tiếp mương tiêu và đường giao thông hiện trạng (đường đê Sông Yên, điểm đấu nối giao thông của dự án); phía Đông giáp hành lang đường tỉnh 506 theo quy hoạch (nay là Quốc lộ 47B, điểm giữa khu đất tại lý trình Km39+540, phải tuyến).

Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Theo tiến độ xây dựng và khai thác, vận hành. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành: Hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động chậm nhất trong 24 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất. Trong thời hạn 12 tháng, nếu Công ty Cổ phần Sản xuất Tùng Phương - Nông Cống không hoàn thành thủ tục, hồ sơ để được thuê đất thực hiện dự án nhà máy sản xuất, gia công may mặc, giày dép Minh Khôi tại xã Minh Khôi, huyện Nông Cống theo quy định thì quyết định này không còn giá trị pháp lý, Công ty Cổ phần Sản xuất Tùng Phương - Nông Cống không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

Giao UBND huyện Nông Cống cập nhật dự án vào các quy hoạch, kế hoạch có liên quan (nếu có); chỉ đạo UBND xã Minh Khôi quản lý nguyên trạng, không cho phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên khu đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất; phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Công ty Cổ phần Sản xuất Tùng Phương – Nông Cống thực hiện thủ tục đấu nối giao thông dự án theo thẩm quyền; quản lý, giám sát việc thực hiện dự án trong quá trình xây dựng và đi vào hoạt động.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì và các ban, ngành liên quan hướng dẫn Công ty Cổ phần Sản xuất Tùng Phương - Nông Cống thực hiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng đảm bảo việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của dự án tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định của pháp luật.

Tác giả: Tiến Anh

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok