Trong tỉnh

Thanh Hóa: Ra điều kiện chọn nhà đầu tư làm khu đô thị 1.700 tỷ

Dự án Khu đô thị mới Yến Sơn 1 tại thị trấn Hà Trung và xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa mới được chấp thuận chủ trương đầu tư và công bố mời nhà đầu tư đăng ký thực hiện.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu đô thị mới Yến Sơn 1 có sơ bộ tổng chi phí thực hiện khoảng 1.674 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 70.1 tỷ đồng; tổng diện tích sử dụng đất khoảng 445.570 m2; quy mô dân số khoảng 4.850 người.

Cơ cấu sản phẩm dự án bao gồm: 428 căn nhà ở và 964 lô đất ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền...

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tiến độ xây dựng không quá 5 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư.

Trước đó, tháng 4/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Danko là đơn vị tài trợ kinh phí cho UBND huyện Hà Trung tổ chức thực hiện lập quy hoạch chi tiết.

Để làm cơ sở cho các ngành chức năng lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, ngày 11/4/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án.

Cụ thể, nhà đầu tư phải có năng lực tài chính (vốn chủ sở hữu tối thiểu phải thu xếp được 252.000 triệu đồng; có kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự (1 dự án trực tiếp hoặc từng tham gia liên doanh thực hiện)…

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok