Trong tỉnh

Thanh Hoá: Nhiều vi phạm trong quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản ở huyện Ngọc Lặc

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá vừa có kết luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng đất đai; quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản tại huyện Ngọc Lặc.

Kết luận nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng đất đai; quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện Ngọc Lặc vẫn còn tồn tại nhiều khuyết điểm, vi phạm.

Trong công tác quản lý đất đai, kết luận nêu rõ: Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa sát nhu cầu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương; việc lập kế hoạch sử dụng đất năm của huyện còn chậm; việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa đúng theo định kỳ.

Giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, chuyển mục đích, cấp Giấy CNQSD đất cho một số hộ gia đình từ đất công ích sang đất ở không đúng mục đích. Giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho một số hộ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng chưa cấp Giấy CNQSD đất hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa được bàn giao đất là không đúng quy định.

Quỹ đất đưa ra đấu giá một số MBQH khu dân cư để tham mưu xây dựng phương án trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch đấu giá vượt trên 1.000m2 là chưa đảm bảo điều kiện quỹ đất đấu giá, không đúng thẩm quyền của UBND huyện.

Một số MBQH khu dân cư được đấu giá không có trong Kế hoạch sử dụng đất, không đăng ký danh mục để Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá trong năm; một số MBQH khu dân cư được đấu giá có diện tích trúng đấu giá vượt diện tích so với diện tích được phê duyệt đấu giá của Chủ tịch UBND huyện.

Một số xã chưa xây dựng phương án để tổ chức đấu giá giao thầu đất công ích; đưa nhóm đất rừng sản xuất vào quỹ đất công ích để cho thuê, cho thuê thầu không đúng quy định, cho thuê mặt nước chuyên dùng không đúng thẩm quyền.

Trụ sở UBND huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá.

Giao đất, cho thuê đất tại một số dự án được cấp phép xây dựng nhưng chưa thiết kế đường gom theo quy hoạch, chưa thi công nút giao và đấu nối khai thác trực tiếp ra đường quốc lộ, một số dự án chậm tiến độ so với chủ trương đầu tư được phê duyệt. Chưa kiểm tra, chưa xử lý về trật tự xây dựng đối với 56 MBQH khu dân cư đấu giá QSD đất và 16 dự án giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện.

Một số MBQH đấu giá quyền sử dụng đất chưa đảm bảo quy định, như: MBQH khu dân cư phố Lê Duẩn, thị trấn Ngọc Lặc (tiến hành đấu giá 40 lô/51 lô đất khi chưa hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hiện nay còn 11 lô đất ở không có trong phương án tái định cư của các dự án đang triển khai nhưng vẫn để lại không đấu giá đất ở). Một số MBQH thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND huyện không được đầu tư hạ tầng trước khi đấu giá quyền sử dụng đất. Quyết định phê duyệt MBQH thiếu diện tích đất so với đồ án đã được phê duyệt; các Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất không đầy đủ nội dung.

Việc cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất còn nhiều khuyết điểm, sai phạm như: Hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai giải quyết quá hạn vẫn còn chiếm tỷ lệ cao; hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất không đầy đủ thông tin, không chặt chẽ; thực hiện cấp Giấy CNQSD đất cho 29 hộ tại một số xã, thị trấn chưa đảm bảo quy định; chưa phối hợp với UBND cấp xã và các bên có liên quan để bàn giao đất trên thực địa cho các hộ trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, kết luận thanh tra nêu rõ: Chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản còn hạn chế, có 18 hạng mục công trình do UBND huyện và UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư đều mắc khuyết điểm, vi phạm. Vi phạm về kinh tế được phát hiện qua thanh tra là 851.314.000 đồng.

Trong công tác quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản, kết luận thanh tra nêu rõ: Việc thực hiện các quy định quản lý trong khai thác tài nguyên, khoáng sản và chấp hành Luật đất đai, bảo vệ môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt còn nhiều khuyết điểm, sai phạm. Qua thanh tra 06 doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn, phát hiện 06 đơn vị vi phạm trong việc kê khai, quyết toán thiếu Thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

Về trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm, cơ quan chức năng nhấn mạnh, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc phải chịu trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm trong việc chỉ đạo, thực hiện trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý, sử dụng tiền đất; quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do UBND huyện làm chủ đầu tư; chịu trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện./.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok