Giáo dục

Thanh Hóa không tổ chức chung một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 1287/KH-SGDĐT về tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2022-2023.

Theo đó, năm nay Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa không tổ chức chung một kỳ thi như năm học trước. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn sẽ diễn ra trong hai ngày (1-2/6) và tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông công lập sẽ được tổ chức trong hai ngày (17-18/6).

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh với 11 lớp, số lượng học 385 học sinh (cơ cấu 35 học sinh/lớp).

Đối tượng, điều kiện dự tuyển là học sinh đúng độ tuổi, có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định trong Quy chế tuyển sinh Trung học Cơ sở và tuyển sinh Trung học Phổ thông hiện hành. Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tốt nghiệp Trung học Cơ sở tại tỉnh Thanh Hóa; các trường hợp khác do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định. Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp Trung học Cơ sở từ loại khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp Trung học Cơ sở từ loại khá trở lên.

Thanh Hóa đã thành lập 2 Hội đồng thi gồm Hội đồng thi Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn (A) đặt tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn với 698 thí sinh, 29 phòng thi, tổ chức thi cho các thí sinh đăng ký các môn chuyên tự nhiên. Hội đồng thi Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn (B) đặt tại Trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ với 738 thí sinh, 31 phòng thi, tổ chức thi cho các thí sinh đăng ký các môn chuyên xã hội.

Đối với tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông công lập năm học 2022-2023, đối tượng, điều kiện dự tuyển là học sinh đã tốt nghiệp Trung học Cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tại tỉnh Thanh Hóa, có độ tuổi theo quy định tại Quy chế tuyển sinh Trung học Cơ sở và tuyển sinh Trung học Phổ thông hiện hành. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào các trường Trung học Phổ thông công lập tại huyện, thị xã, thành phố nơi học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tại địa phương khác phù hợp với điều kiện sinh sống và năng lực học tập của học sinh.

Đối với tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú năm học 2022-2023, ngoài những nội dung giống với tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông công lập, công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông dân tộc nội trú có những quy định riêng như đối tượng, điều kiện dự tuyển. Thí sinh dự thi vào các trường dân tộc nội trú được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng…

Qua thống kê hồ sơ đăng ký dự thi, số thí sinh nộp hồ sơ tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2022-2023 hơn 41.200 thí sinh, tăng hơn 2.600 thí sinh so với năm học trước. Theo đó, toàn tỉnh sẽ bố trí khoảng 1.720 phòng thi. Một số trường có tỷ lệ nộp hồ sơ cao như Trường Trung học Phổ thông Hàm Rồng có 835 thí sinh đăng ký dự thi (chỉ tiêu tuyển sinh là 546); Trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ có 780 hồ sơ đăng ký dự thi (chỉ tiêu 546); Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi có 701 hồ sơ đăng ký dự thi (chỉ tiêu tuyển sinh là 420)… Các trường hợp trên bao gồm cả thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 Trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn…

Tác giả: Khiếu Tư

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok