Trong tỉnh

Thanh Hóa: Huy động khoảng 31.000 tỷ đồng xây nhà ở

Trong năm 2024, tỉnh Thanh Hóa dự kiến phát triển thêm gần 40.000 căn nhà ở, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 31.000 tỷ đồng.

Cung ứng thêm 40.000 căn nhà ở

Ngày 20/5, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, trong năm 2024, Thanh Hóa đặt mục tiêu đạt tổng diện tích đối với nhà ở tăng thêm khoảng 4.062.233 m2 sàn, tương đương gần 40.000 căn nhà ở, tổng số vốn dự kiến huy động thực hiện khoảng 31.000 tỷ đồng.

Với kế hoạch trên, dự kiến tới hết năm 2024, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh Thanh Hóa đạt khoảng 27,6m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt khoảng 34,4m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt khoảng 23,5m2 sàn/người.

Các loại hình nhà ở bao gồm: Nhà ở thương mại có tổng diện tích 2.239.409m2, tương đương 18.662 căn; nhà ở xã hội diện tích 100.591m2 với 1.677 căn; nhà ở tái định cư diện tích 396.122m2 với 3.961 căn; nhà ở dân tự xây diện tích 1.326.111m2 với 15.602 căn.

Dự án Chung cư Bình An Plaza tại trung tâm Tp.Thanh Hóa.

Trong danh sách các dự án nhà ở sẽ triển khai trong năm 2024, Tp.Sầm Sơn là địa phương có diện tích thực hiện lớn nhất về nhà ở với với 1.530ha, tiếp sau là thị xã Nghi Sơn với 767ha và Tp.Thanh Hóa với 402ha. Các địa phương khác cũng có diện tích sẽ khởi công lớn như thị xã Bỉm Sơn với 280ha, huyện Hoằng Hóa 294ha, huyện Quảng Xương 198ha, huyện Thiệu Hóa 153ha, huyện Ngọc Lặc 179ha...

Về nguồn vốn, dự kiến huy động từ các nguồn, cụ thể bao gồm: Phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng,...; nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng từ nguồn vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình, nguồn vốn hợp pháp khác,...; nhà ở xã hội từ nguồn vốn của doanh nghiệp, vốn vay các tổ chức tín dụng ưu đãi, vay Ngân hàng chính sách xã hội,...

Phát triển nhà ở là chỉ tiêu quan trọng

Theo văn bản, quyết định phê duyệt trên nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các mục tiêu phát triển nhà ở tại Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện tốt việc phát triển nhà ở bền vững trong thời gian tới.

Việc xác định nhu cầu, vị trí, khu vực phát triển, các loại nhà ở, quy mô dự án phát triển nhà ở (bao gồm số lượng, diện tích sử dụng đất, diện tích sàn xây dựng) góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, phát triển nhà ở khu vực đô thị văn minh, hiện đại; phát triển nhà ở khu vực nông thôn đồng bộ và phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từng bước cải thiện chất lượng nhà ở cho người dân; chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ với sự phát triển của chung của tỉnh.

Đồng thời, chỉ tiêu phát triển nhà ở trong Kế hoạch phải được xác định là một trong những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với từng thời kỳ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để thực hiện tốt kế hoạch, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả Kế hoạch này.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đảm bảo về các quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở bố trí tái định cư, khu dân cư,...

Các dự án chung cư với nhiều tiện ích đang là lựa chọn mới, góp phần gia tăng chất lượng sống của người dân Thanh Hóa.

Thực hiện chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và phát triển nhà ở. Hướng dẫn, triển khai các quy định về phát triển và quản lý nhà ở; các chính sách hỗ trợ nhà ở và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quản lý quy hoạch, quản lý chất lượng công trình nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Ngoài ra, định kỳ tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch; báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh theo quy định.

Các cơ quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan từ đó tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Bên cạnh đó, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phát triển nhà trên địa bàn và các công tác như bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương, hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật,... Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án phát triển nhà ở đảm bảo đúng nội dung, tiến độ dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận hoặc phê duyệt; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định...

Tác giả: Nguyễn Hữu Phương

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok