Trong tỉnh

Thanh Hóa: Hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện bị kiểm điểm

Do để xảy ra nhiều vi phạm trong tiếp công dân, quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận về trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra và Luật Phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng ngân sách tại huyện Nga Sơn.

Hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện bị kiểm điểm.

Theo đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng chưa thường xuyên; công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, phê duyệt kế hoạch thanh tra và thực hiện kế hoạch thanh tra còn có thiếu sót; việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng còn những khuyết điểm, vi phạm…

Cụ thể, trong năm 2019, UBND huyện còn sử dụng vượt 2 biên chế được giáo đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; sử dụng 18 viên chức, công chức biệt phái làm việc tại các phòng chuyên môn cơ quan UBND huyện, ở các vị trí việc làm của công chức, chưa đúng quy định tại điều 42, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND huyện chưa thực hiện đầy đủ việc chuyển đổi vị trí việc làm theo quy định; chưa ban hành Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp theo quy định.

Qua kiểm tra một số thủ tục hành chính tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Nga Sơn, việc thực hiện công tác thẩm định phê duyệt đồ án chi tiết xây dựng 1/500 các điểm dân cư trên địa bàn chưa đảm bảo trình tự, thủ tục và chưa đầy đủ quy định. Chủ tịch UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và phê duyệt quy hoạch chi tiết điểm dân cư không đúng thẩm quyền.

Về quản lý, sử dụng ngân sách huyện năm 2019, trong đó, dự toán thu ngân sách nhà nước chưa sát với khả năng thu trên địa bàn. Chi cục thuế chưa xây dựng bộ thuế khoán đối với các hộ kinh doanh xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn huyện…

UBND huyện Nga Sơn phân bổ dự toán chi hoạt động thường xuyên cho một số đơn vị vượt định mức chi thường xuyên theo quy định; phân bổ dự toán cho Phòng Giáo dục để chi chế độ con người cho 11 viên chức hiện đang làm việc tại cơ quan UBND huyện chưa đảm bảo quy định về quản lý biên chế hành chính và Luật Ngan sách nhà nước năm 2015.

Ngoài ra, UBND huyện Nga Sơn chưa kịp thời nộp số tiền sử dụng đất 10.059 triệu đồng, từ tài khoản tạm giữ 3941 tại kho bạc huyện vào ngân sách nhà nước theo quy định…

Qua kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách tại Văn phòng UBND huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Phòng Giáo dục huyện, Trung tâm Văn hóa, thể thao, du lịch, Đài phát thanh truyền hình huyện cũng còn những thiếu sót, vi phạm.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ ra những vi phạm trong việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với 12 công trình, dự án do huyện, xã làm Chủ đầu tư; tổng sai phạm về kinh tế phải xử lý tại 12 công trình, số tiền là 768.361.771 đồng.

Cụ thể, trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tại 12/12 công trình, chủ đầu tư không lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư về khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm tra dự toán, thiết kế theo quy định.

Có 6/12 công trình do UBND các xã làm Chủ đầu tư không đủ năng lực quản lý dự án (không có văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp) để thực hiện quản lý dự án theo quy định; có 5/12 công trình vượt tổng mức nhưng không thực hiện phê duyệt điều chỉnh lại chủ trương đầu tư theo quy định.

Giai đoạn thực hiện đầu tư, tại 12/12 công trình: Đơn vị thi công không lập tiến độ thi công chi tiết báo cáo chủ đầu tư theo quy định; chủ đầu tư và nhà thầu thi công không ban hành văn bản thỏa thuận về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định; các bản vẽ hoàn công không ghi ngày, tháng, thời điểm nghiệm thu, hoàn công, không lập các bản vẽ hoàn công đối với phần hạng mục bị che khuất trước khi tiến hành thi công các hạng mục tiếp theo; một số biên bản nghiệm thu công việc không ghi số biên bản, ngày tháng nghiệm thu và khối lượng được nghiệm thu…

Giai đoạn kết thúc đầu tư và kết quả chi thanh toán vốn, có 6/12 công trình chưa phê duyệt quyết toán hoàn thành; cá biệt, có 2 công trình hoàn thành đã lâu nhưng chưa được phê duyệt quyết toán.

Theo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, các khuyết điểm, vi phạm nêu trên, trách nhiệm quản lý, điều hành thuộc về Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn phụ trách lĩnh vực được phân công. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, thủ trưởng các đơn vị và kế toán ngân sách các đơn vị được thanh tra.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong Kết luận thanh tra.

Về phía UBND huyện Nga Sơn, sau khi có kết luận Thanh tra, địa phương này đã tiến hành ngày các biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các nhân, tập thể, nhất là đối với người đứng đầu liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm mà Thanh tra đã làm rõ.

Theo đó có 12 tập thể, 31 cá nhân phải kiểm điểm trách nhiệm, trong đó có ông Trần Ngọc Quyết, Nguyên Chủ tịch UBND huyện; ông Đỗ Ngọc Duy, Phó Chủ tịch UBND huyện và các trưởng phòng như: Thanh tra, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ; Giám đốc Ban quản lý dự án huyện, Giám đốc Trung tâm văn hóa và hàng loạt Chủ tịch xã, kế toán xã có liên quan.

Tác giả: Trần Lê

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok