Trong nước

Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm nhân sự

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá điều động ông Nguyễn Hữu Đồng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 để giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa khóa X, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Ông Lại Thế Nguyên (giữa), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá, trao quyết định, tặng hoa, chúc mừng các cá nhân được điều động, bổ nhiệm

UBND tỉnh Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Nho Tự, Phó Bí thư Huyện ủy Quan Hóa nhiệm kỳ 2020- 2025, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá chỉ định ông Hà Văn Thủy, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019-2024, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá chỉ định ông Nguyễn Đức Dũng, thôi giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Quan Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu ứng cử để HĐND huyện Quan Hóa bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá ghi nhận những kết quả đã đạt được của từng cá nhân, đồng thời mong muốn, đề nghị các cá nhân được phân công, điều động đợt này hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok