Trong tỉnh

Thanh Hóa đề nghị Bộ Y tế điều chỉnh số lượng đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19

Để đảm bảo việc cập nhật tình hình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đúng với tình hình thực tế địa phương, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Bộ Y tế về việc đề nghị điều chỉnh số lượng đối tượng tiêm vắc xin.

Thanh Hóa đề nghị Bộ Y tế điều chỉnh số lượng đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19
Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26-2-2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8-7-2021 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022; ngày 11-8-2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về việc “Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” năm 2021, trong đó số lượng vắc xin dự kiến phân bổ cho tỉnh Thanh Hóa là 4.794.541 liều tương ứng với 92% dân số từ 18 tuổi trở lên (theo số liệu của Tổng cục Thống kê dân số từ 18 tuổi trở lên tỉnh Thanh Hóa là 2.605.579 người).

Tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo và thực hiện rà soát, qua thống kê số lượng người từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương là 2.393.453 người, trong đó có 2.204.426 người tại địa phương đăng ký tiêm và 189.027 người đã tiêm từ địa phương khác trở về tỉnh; số trẻ từ 5 đến 12 tuổi có mặt tại địa phương là 469.354 trẻ.

Tính đến 17 giờ ngày 22-2-2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.938.148 liều vắc xin phòng COVID-19 các loại, ngành Y tế đã và đang triển khai 22 đợt tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với kết quả cụ thể như sau: Có 2.178.747/2.204.426 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 98,8%; tiêm đủ mũi 2 là 2.145.271/2.204.426 người; có 283.435 trẻ từ 12 đến 18 tuổi đã tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,8%; tiêm đủ mũi 2 là 281.516/285.497, đạt tỷ lệ 98,6%.

Tuy nhiên, do có sự khác biệt về mẫu số do Tổng cục Thống kê và số lượng thực tế số người từ 18 tuổi có mặt tại địa phương nên kết quả thống kê tổng hợp tỉnh Thanh Hóa là 1 trong 3 tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 2 cho người đủ 18 tuổi dưới 90%.

Để đảm bảo việc cập nhật tình hình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh và phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đúng với tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Y tế điều chỉnh đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho tỉnh Thanh Hóa theo số lượng thực tế có mặt tại địa phương, cụ thể như sau: Số người từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương là 2.204.426 người; số trẻ em từ 12 đến 18 tuổi có mặt tại địa phương là 285.497; số trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có mặt tại địa phương là 469.354.

Tác giả: Ngọc Huấn

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok