Trong tỉnh

Thanh Hóa: Ban hành quyết định thu hồi đất thực hiện dự án sau phản ánh của Báo Đời sống và Pháp luật

Sau loạt bài viết mà Báo Đời sống và Pháp luật đăng tải về những sai phạm tại Dự án TTTM Nguyễn Kim Thanh Hóa, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định thu hồi đất thực hiện dự án này.

Theo đó, ngày 4/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 15273/UBND-THKH về việc thực hiện dự án TTTM Nguyễn Kim Thanh Hóa tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

Tại văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: “Đồng ý với đề xuất của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 1581/BC-TTTH ngày 19/10/2018”. Đồng thời “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục thu hồi khu đất thực hiện dự án Trung tâm thương mại Nguyễn Kim Thanh Hóa tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Nguyễn Kim Thanh Hóa theo quy định của pháp luật”.

TTTM Nguyễn Kim Thanh Hóa

Loạt bài viết của Báo Đời sống và Pháp luật phản ánh những sai phạm tại Dự án TTTM Nguyễn Kim Thanh Hóa

Ngày 21/12/2018, Sở Tài nguyên và Môi Trường Thanh Hóa có văn bản 1558/TTr-STNMT trình, báo cáo và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh này ban hành quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án TTTM Nguyễn Kim.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa chỉ rõ: “Tính đến thời điểm 31/8/2018, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Nguvễn Kim Thanh Hóa chưa hoàn thiện thủ tục về đầu tư xây dựng như: Thẩm định thiết kế cơ sơ, cấp Giấy phép xây dựng để thực hiện dự án theo quv định. Như vậy, dự án hết hạn đầu tư từ tháng 7/2018, đến thời điểm hiện nay là 40 tháng Công ty TNHI I Một thảnh viên Đầu tư phát triến Nguyễn Kim Thanh Hóa chưa đầu tư thực hiện dự án, vi phạm quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013”.

Đồng thời đề xuất: “Thu hồi 22.598,5 m2 đất của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Nguyễn Kim Thanh Hóa tại Khu đô thị Nam thành phô Thanh Hóa, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa (khu đất Công ty được UBND tỉnh cho thuê theo Quyết định 1400/QĐ-UB ngày 17/4/2015; Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý theo quy định của pháp luật; Lý do thu hồi đất: Vi phạm quv định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013”.

TTTM Nguyễn Kim Thanh Hóa

Sau nhiều năm triển khai thực hiện TTTM Nguyễn Kim Thanh Hóa vẫn là bãi đất trống

Ngày 28/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định 5324/QĐ-UBND thu hồi đất của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Nguvễn Kim Thanh Hóa.

Quyết định 5324 nêu rõ: “Thu hồi 22.598,5 m2 đất của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Nguyễn Kim Thanh Hóa tại Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa (khu đất Công ty được UBND tỉnh cho thuê theo Quyết định Ỉ400/QĐ-ƯB ngày 17/4/2015); Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý theo quy định của pháp luật. Vị trí, ranh giới khu đát được xác định theo Trích lục bản đồ khu đà số Ỉ975/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000, do Vãn phòng Đãng ký quyền sừ dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 25/12/2014. Lý do thu hồi đất: Vi phạm quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013”.

Quyết định thu hồi

Quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án TTTM Nguyễn Kim Thanh Hóa của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Nguyễn Kim Thanh Hóa phải chấp hành nghiêm quyết định thu hồi đất; nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phải chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc và các đơn vị có liên quan chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính; thu hồi Giấy chứng nhận hoặc thông báo Giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý đối với trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc nộp lại Giấy chứng nhận theo quy định; tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quyết định thu hồi đất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong tháng 12/2018, Đời sống & Pháp luật đã có 3 bài phản ánh về việc chậm tiến độ của dự án với nhan đề "TTTM NGuyễn Kim: Hơn 4 năm triển khai vẫn là bãi đất trống". Loạt bài đã gây được sự quan tâm của dư luận và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Như vậy, chỉ sau chưa đầy 1 tháng kể từ khi vụ việc được Đời sống & Pháp luật thông tin đến bạn đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có động thái quyết liệt đối với số phận của dự án này. Việc UBND tỉnh Thanh Hóa ra dứt khoát thu hồi đất đối với Dự án TTTM Nguyễn Kim Thanh Hóa tuy hơi muộn nhưng đúng lý, hợp tình.

Tác giả: Thiên Vân

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok